Konferens Bank & Finans

Cybersäkerhet inom finanssektorn

Strategier, metoder och förhållningssätt för digital informationshantering och IT-säkerhet inom bank och finans.

22 oktober Stockholm eller digitalt
På plats

Hotell Hasselbacken
Hazeliusbacken 20
Stockholm

Digitalt

Delta på distans

Datum för Konferens

22 oktober

Early bird
7490 kr

Anmäl dig senast 13 september

Den finansiella sektorn måste snabbt bli bättre på att förebygga och hantera cyberhot. Kunder och samhället i stort måste kunna lita på att de finansiella företagens samhällsviktiga tjänster fungerar, även i tider av större osäkerhet och hot. Cyberattacker har ökat mycket det senaste året och banker och finansbolag behöver ha en god beredskap för att kunna hantera detta men också arbeta förebyggande och strukturerat med informationssäkerhet. Nya krav på cybersäkerhet och nya regelverk såsom NIS 2 och DORA påverkar också arbetet med regelefterlevnad vilket är ett affärskritiskt område inom bank- och finanssektorn. 

På Ability Partners nya konferens Informations- och cybersäkerhet i finanssektor 2024 får du ta del av den senaste utvecklingen och kunskaperna inom området!

Varmt välkommen till en fullspäckad dag med flera expertanföranden och praktikfall om hur du på ett regelrätt sätt driver och utvecklar informationssäkerhetsarbetet samt hur du stärker verksamhetens riskhantering.

Ur innehållet

  • Finansinspektionens arbete för en ökad motståndskraft i en digitaliserad finansmarknad
  • Aktuell cyberhotbild och aktuella frågor inom krisberedskap och civilt försvar
  • Cyberhot och incidenter – hantering av risker och sårbarheter kring cyberhot och cyberattacker förebyggande och i realtid
  • Digital Operational Resilience Act (DORA) -kommande regulatoriska tekniska standards (RTS:er) inom DORA-ramverket och hur förhåller sig regelverket till NIS2
  • Tredjepartsleverantörer och outsourcing av verksamhet– risker, säkerhet och efterlevnad av regelverken i praktiken
  • Ledning och styrning inom finanssektorn med hänsyn till cybersäkerhet
  • AI som verktyg i informationssäkerhetsarbetet – hantering av risker och utmaningar för organisationer
Praktikfall
Sam Graflund Wallentin
Head of information Security Governance
Swedbank AB
Fredrik Malmström
CISO and Dept CSO
Handelsbanken
Christine Dovander
Head of Security Governance
SEB
Expertanförande
Linda Löfgren
Avdelningschef
Finansinspektionen
Mats Malmberg
Head of Information Security
Sentor
Lanna Cengic
Manager
Deloitte AB
Martin Bergling
Coordinator of Swedish node for innovation and research in cybersecurity
RISE Research Institutes of Sweden
Christoffer Karsberg
Samordningsansvarig NCC-SE
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
John Neway Herrman
Advokat
Advokatfirman Delphi i Stockholm AB
Linus Larsén
Advokat
Advokatfirman Delphi i Stockholm AB
Willem Stolk
Senior Information Security Consultant
Nixu
Magnus Jacobson
Senior rådgivare
Svenska Bankföreningen
Carl-Johan Ekelund
Team Lead Security
ATEA
Moderator
Thomas Krook
Krishanteringskonsult
Murphy Solution
Samarbetspartners

Vill du också ställa ut på konferensen? Kontakta oss för mer information.

Sponsor
Utställare

Program

Läs vårt program direkt eller ladda ner som PDF.
Visa program
Boende

Vi samarbetar med följande hotell där du får rabatt på boendet om du anger våra koder vid bokning.

Stockholm City
Freys Hotels

Bryggargatan 12

Tfn +46850621400

Ange kod: Ability Partner

Karta
Djurgården
Hotell Hasselbacken

Hazeliusbacken 20

Tfn +46850254140

Ange kod: ABILITY

Karta
Östermalm
Mornington Hotel

Nybrogatan 53

Tfn +46850733000

Ange kod: Ability Partner

Karta
Stockholm och övriga Sverige
Scandic Hotels

Tfn +46851751700

Ange kod: D000028081

Intresserad av att samarbeta?
Kontakta oss om du är intresserad av ett samarbete! Du kanske vill tala eller vara med som utställare/sponsor på ett evenemang? Eller ett marknadsföringssamarbete?
Kontakta oss här
Priser (alla priser är exkl. moms och per person)
Early bird
7490 kr

Anmäl dig senast 13 september så får du 1000 kr i rabatt

Ordinarie pris
8490 kr

Detta är priset innan eventuella rabatter.

Mängdrabatt
5990 kr

Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 5990 kr per person.

Vad ingår?

I konferenspriset ingår dokumentation och att du kan se konferensen igen digiitalt under 30 dagar.

För dig som deltar på plats tillkommer ett dagspaket om 500 kr där frukost, fika och lunch ingår.