Dora kurs 8 november
Kurs Bank & Finans

DORA

Förordningen om digital operativ motståndskraft och vad som krävs för att efterleva förordningen

Digitalt via livestream

Följ kursen via vår digitala plattform den 8 november

Datum för Kurs

8 november

Ökade cyberangrepp mot finansiella bolag innebär att EU skärper kraven kring företagens motståndskraft mot IKT-relaterade störningar och hot. Kraven på säkerhetsåtgärder och testning av cybersäkerhet skärps för IKT.Förordningen om digital operativ motståndskraft (DORA) började gälla den 16 januari 2023, vilket innebär att bolag som berörs av DORA nu har fram till början av 2025 att uppfylla kraven.

DORA gäller för banker och andra kreditinstitut, försäkringsbolag, värdepappersföretag och övriga företag inom den finansiella sektorn där finansiella tjänster ingår. Dessutom gäller förordningen kritiska IKT-leverantörer och molntjänstleverantörer till finansbranschen. Ett utvidgande jämfört med tidigare IKT-regelverk.

För dig som ansvarar för finansiell eller försäkringsverksamhet eller är IKT-leverantör är det nu hög tid att förbereda verksamheten för att uppfylla kraven i DORA

Vem riktar sig kursen till?

Kursen vänder sig till dig som arbetar med IKT, cybersäkerhet, risk management, compliance eller sitter i affärsledningen för banker och andra kreditinstitut, försäkringsbolag, värdepappersföretag och övriga företag inom den finansiella sektorn där finansiella tjänster ingår. Även du som levererar IKT-tjänster och molntjänster mot den finansiella sektorn har all anledning att delta på webbinariet.Syfte och mål med kursen!

Kursen syftar till att ge dig kunskap om DORA – vilka som berörs av förordningen, vad den innehåller och vad som krävs för regelefterlevnad.

Ur innehållet

  • Vilka organisationer omfattas av DORA och vad innehåller förordningen?
  • Hur påverkar DORA-förordningen styrning och kontroll av verksamheten?
  • Uppdaterade krav för hantering av IKT-risker
  • Vad innebär testning av säkerhetsåtgärder för operationell motståndskraft för IKT?
  • Hantering av IKT-risker vid outsourcing
  • Incidenthantering och hur du genomför en korrekt rapportering av IKT-incidenter till tillsynsmyndigheter?
  • Viktiga regulatoriska tekniska standarder som tillkommer
Kursledare
Ragnar Malmros
Director
Ragnar Malmros
Priser (alla priser är exkl. moms och per person)
Ordinarie pris
3990 kr

Detta är priset innan eventuella rabatter.

Mängdrabatt
2990 kr

Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 2990 kr per person.

Vad ingår?

I kurspriset ingår dokumentation.