Kurs Juridik

Juridik för icke-jurister i kommunen

Interaktiv kurs som hjälper dig att arbeta rättssäkert inom kommunal förvaltning. Vår förhoppning är att denna kurs ska ge dig både nya kunskaper och praktiska verktyg för tillämpning av juridiken kring kommunal förvaltning!

14 maj Stockholm
På plats

TCO-Huset Coor Konferens
Linnégatan 14
114 47 Stockholm

Datum för Kurs

14 maj

Early bird
8490 kr

Anmäl dig senast 3 maj

Juridiken i kommunal förvaltning är mycket komplext och något som du som arbetar inom kommun måste hålla dig uppdaterad på!

Därför arrangerar Ability Partner den skräddarsydda kursen Juridik för icke-jurister i kommunen som ger dig kunskaper om de lagar och föreskrifter som påverkar ditt dagliga arbete. Kursens syfte är att ge dig kunskaper och orientering om det som är specifikt med att arbeta i kommun.

Under kursen får du kunskaper om kommunal- och förvaltningsrätten, offentlighets- och sekretess, dataskydd och hantering av personuppgifter, ärende- och beslutsprocessen i kommun med mera. Du får svar på hur den aktuella tillämpningen av lagstiftningarna påverkar olika typsituationer i ditt arbete. Du kommer att få exempel från vardagen som hjälper dig att utvecklas i ditt arbete.

Ta chansen till att delta på en högkvalitativ kurs under ledning av en av Sveriges ledande experter!

Ur innehållet

  • Juridik i kommunal förvaltning – så säkerställer du ett rättssäkert förfarande i ditt vardagliga arbete 
  • Gundlagarna; regeringsformen, yttrandefrihet och lojalitetsplikt och dess påverkan i praktiken 
  • Kommunallagen och Förvaltningslagen – hur de båda lagarna samspelar och styr olika situationer i ditt arbete 
  • Ärendeberedning och beslutsprocess i kommun – så uppfyller du rättssäkerheten
  • Dataskydd och hantering av personuppgifter – aktuell tillämpning 
  • Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess i den kommunala praktiken 
  • Mutor och jäv
Kursledare
Helena Meier
Jurist och kommunaljuridisk rådgivare
Kommunal kompetens
Priser (alla priser är exkl. moms och per person)
Early bird
8490 kr

Anmäl dig senast 3 maj så får du 500 kr i rabatt

Ordinarie pris
8990 kr

Detta är priset innan eventuella rabatter.

Mängdrabatt
6490 kr

Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 6490 kr per person.

Vad ingår?

I priset ingår frukost, fika, lunch och dokumentation.