Kurs Lokaler & fastigheter

Utbildningsprogram Strategisk lokalförsörjning

Välkommen till Ability Partners nya utbildningsprogram Strategisk lokalförsörjning. Under en fördjupande utbildning fokuserar vi på strategier och arbetssätt som leder till en effektiv lokalförsörjning som möter behoven på kort och lång sikt. Utbildningen har ett upplägg där erfarenhetsutbytet får ta stor plats!

28-30 maj Stockholm
På plats

TCO-Huset Coor Konferens
Linnégatan 14
114 47 Stockholm

Datum för Kurs

28-30 maj

Early bird
16990 kr

Anmäl dig senast 19 april

Samhällsfastigheter är en stor del av kommunens totala ekonomi och det är därför viktigt att nå en effektiv användning av kommunens verksamhetslokaler och särskilda boenden. Det behövs mer strategiska arbetssätt för lokalförsörjning och på många håll behöver man utveckla lokalförsörjningsprocessen och förnya sina arbetssätt för att säkerställa tillgången till ändamålsenliga lokaler.

Du som arbetar med kommunens lokalförsörjning har en viktig roll i att leda lokalförsörjningsarbetet i rätt riktning.

Få ny kunskap av erfarna experter och praktiker

Därför har Ability Partner tagit fram ett nytt Utbildningsprogram Strategisk lokalförsörjning där du får fördjupning inom strategisk lokalförsörjning i kommunen, lokalförsörjningsprocessen, lokalplanering, behovsbedömning och prognosarbete, modeller, verktyg och beräkningsmetoder för lokalförsörjning.

Ur innehållet

Delkurs 1 – 28 maj:
Strategisk lokalförsörjning – styrning, organisation och samverkan

Delkurs 2 – 29 maj:
Effektiv lokalförsörjningsprocess

Delkurs 3 – 30 maj:
Strategisk lokalförsörjning i praktiken

Kursledare
Therese Alvén
Fastighetskonsult
FastighetsKonsult Therese Alvén AB
Sara Hernäng
Fastighetsstrateg
Järfälla kommun
Viktor Dahlgren
Konsult
NIRAS Sweden AB
Frederick Cederborg
Affärsutvecklare Samhällsbyggnad
Archus AB
Priser (alla priser är exkl. moms och per person)
Early bird
16990 kr

Anmäl dig senast 19 april så får du 3000 kr i rabatt

Ordinarie pris
19990 kr

Detta är priset innan eventuella rabatter.

Mängdrabatt
13990 kr

Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 13990 kr per person.

Vad ingår?

I avgiften ingår frukost, fika, lunch under de tre dagarna samt dokumentation.