DORA

Förordningen om digital operativ motståndskraft och vad som krävs för att efterleva förordningenDigital fokuskurs 8 november
Allmänt
Innehåll
Anmäl dig

DORA

08 2023-11-08 11:38:46 2023-11-07 11:38:46 38 DORA Digital Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Ökade cyberangrepp mot finansiella bolag innebär att EU skärper kraven kring företagens motståndskraft mot IKT-relaterade störningar och hot. Kraven på säkerhetsåtgärder och testning av cybersäkerhet skärps för IKT.

Förordningen om digital operativ motståndskraft (DORA) började gälla den 16 januari 2023, vilket innebär att bolag som berörs av DORA nu har fram till början av 2025 att uppfylla kraven.

DORA gäller för banker och andra kreditinstitut, försäkringsbolag, värdepappersföretag och övriga företag inom den finansiella sektorn där finansiella tjänster ingår. Dessutom gäller förordningen kritiska IKT-leverantörer och molntjänstleverantörer till finansbranschen. Ett utvidgande jämfört med tidigare IKT-regelverk.

För dig som ansvarar för finansiell eller försäkringsverksamhet eller är IKT-leverantör är det nu hög tid att förbereda verksamheten för att uppfylla kraven i DORA

Vem riktar sig kursen till?
Kursen vänder sig till dig som arbetar med IKT, cybersäkerhet, risk management, compliance eller sitter i affärsledningen för banker och andra kreditinstitut, försäkringsbolag, värdepappersföretag och övriga företag inom den finansiella sektorn där finansiella tjänster ingår. Även du som levererar IKT-tjänster och molntjänster mot den finansiella sektorn har all anledning att delta på webbinariet.

Syfte och mål med kursen!
Kursen syftar till att ge dig kunskap om DORA – vilka som berörs av förordningen, vad den innehåller och vad som krävs för regelefterlevnad.

Ur innehållet

  • Vilka organisationer omfattas av DORA och vad innehåller förordningen?
  • Hur påverkar DORA-förordningen styrning och kontroll av verksamheten?
  • Uppdaterade krav för hantering av IKT-risker
  • Vad innebär testning av säkerhetsåtgärder för operationell motståndskraft för IKT?
  • Hantering av IKT-risker vid outsourcing
  • Incidenthantering och hur du genomför en korrekt rapportering av IKT-incidenter till tillsynsmyndigheter?
  • Viktiga regulatoriska tekniska standarder som tillkommer

Kursen leds av

Ragnar Malmros

DirectorFCG

Har du förslag på Ability Sessions som du vill att Ability Partner arrangerar får du gärna tipsa oss på info@abilitypartner.se

Pris

Boka tidigt erbjudande
Anmäl dig senast 29 september
3.490 kr
(500 kr i rabatt) 
Pris digital fokuskurs 3.990 kr 
Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 2.990 kr per person.
Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms och per person.
Tillbaka till kalendariet