Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2021

Sveriges mest uppskattade konferens för alla som utvecklar idrotts- och fritidsmiljöer!


Konferens 2 september 2021
Digitalt via livestream
Allmänt
Program / Talare
Goda skäl att delta
Ladda ner PDF
Framtidens idrotts- och fritidsanl%C3%A4ggningar 2021
Anmäl dig

Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2021

02 2021-09-02 11:38:46 2021-09-01 11:38:46 38 Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2021 Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Sveriges mest uppskattade konferens för alla som utvecklar idrotts- och fritidsmiljöer!

Rådande pandemi slår hårt mot idrottsrörelsen och folkhälsan och att hantera dess konsekvenser här och nu är viktigt. Samtidigt är bristen på idrottshallar i Sverige stor och vi behöver lyfta blicken och tänka långsiktigt och strategiskt för att skapa en jämlik folkhälsa och tillgängliggöra fysisk aktivitet för fler.

På Ability Partners nya konferens Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2021 får du möjlighet att under en kunskapsspäckad dag ta del av viktiga erfarenheter kring att utveckla behovsanpassade, attraktiva och jämställda idrotts- och fritidsanläggningar. Dessutom får du ta del av aktuell forskning kring idrottens roll för social hållbarhet och jämlik hälsa, omvärldsbevakning och högaktuella praktikfall kring strategisk och behovsanpassad idrotts- och anläggningsplanering och hur vi kan jobba mer långsiktigt för att lyfta idrottsplaneringen till en del av samhällsbyggandet.

Boka in denna fartfyllda konferensdag med aktuell forskning, erfarenhetsutbyte och inspiration!

Ur innehållet

  • Hur skapas jämlika och jämställda idrotts- och fritidsmiljöer för ökad folkhälsa och social hållbarhet?
  • Så får du in idrott i stadsplaneringen för att skapa fler och bättre aktivitetsytor och anläggningar
  • Så skapas attraktiva spontanidrottsanläggningar och rörelsemiljöer i nära samspel med barn, unga och föreningsliv
  • Trendspaning kring framtidens fritids- och idrottsmiljöer – vad kommer härnäst?
  • Strategisk anläggningsplanering – så byggs attraktiva idrottsmiljöer anpassade till nya sporter och behov
  • Pandemikris och en idrottsrörelse i förändring – hur kan kommunen bättre stödja föreningslivet för att uppnå en mer tillgänglig och jämlik idrott?
  • Så utvecklar vi natur- och friluftsområden för stärkt folkhälsa och ökad besöksnäring – året om

Expertanföranden

David Ekholm

Universitetslektor, Centrum för kommunstrategiska studierLinköpings universitet

Rebecca Rubin

Processledare och utvecklingsansvarig stadsbyggnad White Arkitekter

Daniel Glimvert

Anläggningsansvarig och Projektledare Gymnastikförbundet

Niklas Singstedt

Arkitekt och partner White Arkitekter

Oliver Vanges

Utvecklingskonsult LOA-fonden

Moderator

Maria Lindeberg

Kultur- och fritidschefSödertälje kommun

Övriga talare och praktikfall

Thomas Sterner

Avdelningschef driftavdelningen, Fritidsförvaltningen Malmö stad

Malin Andersson

Idrottsstrateg Lidingö stad

Birgitta Edin-Westman

Utvecklingsstrateg, Folkhälso- och kompetensenheten Örnsköldsviks kommun

Mikael Westman

Områdesansvarig, Kultur- och fritidsavdelningenÖrnsköldsviks kommun

Petri Peltonen

Förvaltningschef, Kultur- och fritidsförvaltningarna Vallentuna kommun

Ahmed Al-Breihi

Projektledare Riskful Play

Ann-Charlotte Hellman

Fastighetschef, Idrott & förening, Avdelning Fastighet Göteborgs stad

Andreas Hagström

IdrottsutvecklingschefLinköpings kommun

Ulrika Samuelsson

Chef Utveckling & omvärldsbevakning, Idrotts- och föreningsförvaltningen Göteborgs stad

 ”Mycket bra! I varje föreläsning fanns det något som jag kan ta med mig i mitt fortsatta arbete”

”Genomgående hög kvalitet”

 ”Trevligt arrangemang, bra upplägg och framförallt kunniga och inspirerande talare”

”Proffsiga föreläsare som gjorde dagarna intressanta”

”Jag var positivt överraskad över den höga nivån som talarna höll”

Konferens 27-28 januari

Pris

Ability Partner premierar dig som bokar tidigt!

Digital konferens – följ konferensen via livestream
I det digitala konferenspriset ingår dokumentation och att du kan ta del av streamat material efteråt. 
Digital konferens 6.490 kr
Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 3.990 kr per person.
Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms och per person.
Tillbaka till kalendariet