Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2023

Fokus på jämlika idrottsanläggningar, aktivitetsytor och friluftsmiljöer som bidrar till en aktiv fritid och folkhälsa


27-28 september på Hasselbacken i Stockholm
eller digitalt via livestream
Allmänt
Program / Talare
Goda skäl att delta
Ladda ner PDF
Framtidens idrotts- och fritidsanl%C3%A4ggningar 2023
Anmäl dig

Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2023

28 2023-09-28 11:38:46 2023-09-27 11:38:46 38 Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2023 Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Sveriges mest uppskattade mötesplats för alla som utvecklar idrotts- och fritidsmiljöer!

Idrott och dess anläggningar och miljöer är en viktig resurs i samhället som bidrar till stor samhällsnytta inom områden som integration och mångfald och inte minst folkhälsa. Det handlar om att skapa goda förutsättningar för fysisk aktivitet där kommun, region, föreningslivet och privata aktörer samverkar för att skapa jämlika idrottsanläggningar, friluftsmiljöer och aktivitetsytor. Men hur planerar och bygger man anläggningar som är funktionella och attraktiva under många år framåt? Hur arbetar man med utgångspunkt från jämlikhet i skapandet av idrottsanläggningar och aktivitetsytor? Hur använder man resurserna på bästa sätt?

Utifrån research har vi tagit fram ett konferensprogram med några av landets mest intressanta och kunniga praktiker och experter inom området

Passa på att delta hela teamet! Vi lovar aktuell forskning, erfarenhetsutbyte, inspiration och nätverkande!

Ur innehållet

  • Jämlika och attraktiva idrottsanläggningar, friluftsmiljöer, parker, bad – trender och utveckling
  • Strategisk planering för att svara upp mot framtida behov av idrottsanläggningar och aktivitetsytor med målet att bidra till en ökad folkhälsa
  • Så kan en satsning på centrum för idrott, anläggningar och evenemang bidra nya idrottsmöjligheter och en attraktiv kommun
  • Så nås en effektiv föreningssamverkan kring planering och utveckling av anläggningar
  • Framtidens friluftsliv och friluftsanläggningar – utveckling av miljöer och arbetssätt för att möta det växande intresset för utevistelse
  • Modernisering av äldre anläggning– från 70-tals IP till modern hall och aktivitetspark

Moderator

Linda Peltonen

Kultur- och fritidsdirektörHaninge kommun

Expertanföranden

Daniel Glimvert

Verksamhetsansvarige Center för idrotts- och friluftsanläggningarCentrum för idrottsforskning

Mattias Qviström

Professor i Landskapsplanering SLUUppsala

Daniel Berglind

Docent i folkhälsovetenskap Karolinska institutet

Jonnie Nordensky

Projektledare Plats för idrott Riksidrottsförbundet

Johan Faskunger

SakkunnigSvenskt Friluftsliv

Övriga talare och praktikfall

Mikael Johansson

Projektledare idrottsanläggningar Uppsala kommun

Lotta Karlsson

Fritidsstrateg Uppsala kommun

Stephan Hammar

Verksamhetschef idrott och fritid Karlstads kommun

Ahmed Al-Breihi

Projektledare Riskful Play Vallentuna kommun

Xinga Li

Arkitekt/Expert spontanidrott X2 Architects

Andreas Hagström

IdrottsutvecklingschefLinköpings kommun

Hans Mayer

Sakkunnig simhallar och idrottsanläggningarLinköpings kommun

Klas Kronqvist

Projektingenjör Hjo kommun

Niklas Singstedt

Arkitekt och partner White Arkitekter

Johannes Hedlund

Strateg, Projektledare FASiS Region Sörmland

 ”Mycket bra! I varje föreläsning fanns det något som jag kan ta med mig i mitt fortsatta arbete”

”Genomgående hög kvalitet”

 ”Trevligt arrangemang, bra upplägg och framförallt kunniga och inspirerande talare”

”Proffsiga föreläsare som gjorde dagarna intressanta”

”Jag var positivt överraskad över den höga nivån som talarna höll”

Konferens 27-28 januari

Pris

Ability Partner premierar dig som bokar tidigt!

Välj om du vill delta på plats eller digitalt!
Pris konferens 8.490 kr 
Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 5.990 kr per person.
Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms och per person.
Vad ingår?
I konferenspriset ingår dokumentation och att du kan ta del av streamat material i 30 dagar efteråt.
För dig som deltar på plats ingår även fika och lunch under konferensen.

 

Tillbaka till kalendariet