Allmänt
Program / Talare
Intervju
Ladda ner PDF
Framtidens idrotts- och fritidsanl%C3%A4ggningar 2019
Anmäl dig

Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2019

30 2019-01-30 11:38:46 2019-01-31 11:38:46 38 Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2019 Ökad folkhälsa och social hållbar utveckling genom miljöer för idrott, fritid och kultur Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Sveriges mest uppskattade mötesplats för alla som utvecklar idrott- och fritidsmiljöer!

Årets konferens fokuserar på idrotts- och anläggningsplanering för ökad folkhälsa och en social hållbar utveckling. Hur kan du arbeta behovsstyrt och med fokus på prioriterade målgruppers behov i din strategiska idrotts- och anläggningsplanering? Hur får du in idrott i den tidiga planeringen av staden för skapa attraktiva idrotts- och fritidsmiljöer? Hur kan idrott samverka med kultur och utbildning för att tillsammans skapa innehåll och anläggningar?

Utifrån research har vi tagit fram ett konferensprogram med några av landets mest intressanta och kunniga praktiker och experter inom området! Vi lovar fartfyllda dagar med forskning, erfarenhetsutbyte, inspiration och nätverkande!

Ur innehållet

 • Framtidens idrotts- och fritidsmiljöer – senaste forskningen och utvecklingen
 • Attraktiv stad med god livskvalitet genom satsningar på folkhälsa och idrottsmiljöer
 • Så får du in idrott i stadsplaneringen för att skapa fler och bättre aktivitetsytor och anläggningar
 • Så kartlägger du behoven och kopplar det till din idrotts- och anläggningsstrategi
 • Natur- och friluftsområden för alla som gör det lätt att motionera och vara fysiskt aktiv
 • Nya sätt att arbeta med skolhus och idrotts- och fritidsmiljöer för en ökad lokaleffektivitet

Keynote Speakers

Peter Schantz

Professor i humanbiologi, Dr med sc, gymnastikdirektörGIH

Speciellt inbjudna

Gisela Nyberg

Med drKarolinska Institutet

Isabelle Söderberg

Tävlingsansvarig och f.d. professionell cyklistSvenska cykelförbundet

Moderator

Maria Lindeberg

Kultur- och fritidschefHaninge kommun

Andreas Hagström, Idrottsutvecklingschef, Linköpings kommun
Karl Loch Hansson, Idrottsplanerare, Stockholms stad
Lisa Bergström, Friluftsstrateg, Jönköpings kommun
Sven Lundgren, Avdelningschef service och fritid, Gällivare kommun
Kristina Svensson, Kultur- och fritidschef, Partille kommun
Daniel Claesson, Evenemangschef, Partille kommun
Andreas Danielsson, Projektledare, Kraftstaden
Björn Hellqvist, Projektledare, Tyresö kommun
Johan Storåkers, Idrottskommunalråd, Sundbybergs stad

 • Du får ökade kunskaper om strategisk och behovsanpassad idrotts- och anläggningsplanering
 • Lyssna till aktuell forskning kring idrott och anläggningar i den fysiska planeringen
 • Utveckla dina kunskaper om social hållbarhet och lokalbehovsplanering av idrottsanläggningar
 • Få ökade kunskaper om unga tjejers livsstil och idrottsvanor och hur du når en mer jämställd utveckling
 • Lär dig mer om hur du arbetar samlat med folkhälsa och idrottsanläggningar för en ökad måluppfyllelse
 • Ta del av erfarenheter kring hur du planerar attraktiva friluftsmiljöer som möter olika målgruppers behov
 • Lyssna till erfarenheter från utvecklingen av nya spontanidrottsplatser och multifunktionella idrottsanläggningar
 • Ta del av erfarenheter och kunskaper om samhällsplanering för ökad fysisk aktivitet och hur du utformar gränsöverskridande stadsmiljöer för kultur, idrott och fritid
 • Möjlighet att lära dig mer om hur den arkitektoriska utformningen av idrottsanläggningar kan locka till möten och fysisk aktivitet
 • Du får nätverka och utbyta erfarenheter med kollegor från hela landet

”Mycket bra! I varje föreläsning fanns det något som jag kan ta med mig i mitt fortsatta arbete”

”Genomgående brukar de här konferenserna hålla hög kvalitet”

”Trevligt arrangemang, bra upplägg, trevliga lokaler och
framförallt bra och förberedda talare”

”Proffsiga föreläsare som gjorde dagarna intressanta”


”Jag var positivt överraskad över den höga nivån som
talarna höll”

Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar har fått betyget 4,2 de senaste 5 åren!

Pris

Konferens 7.990 kr exkl. moms.

Hos Ability Partner ingår frukost, kaffe, lunch och dokumentation i konferenspriset.

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar

Anmäl 3 personer eller fler från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 5.990 kr exkl. moms, per person.

Tillbaka till kalendariet