Framtidens LSS 2022

Att ta ett helhetsgrepp kring LSS och skapa en kvalitativ och rättssäker verksamhet som leder till en ökad hälsa och delaktighet för individen

Konferens 15 september 2022
Digitalt via livestream eller på plats i Stockholm
Allmänt
Program / Talare
Goda skäl att delta
Ladda ner PDF
Framtidens LSS 2022
Anmäl dig

Framtidens LSS 2022

15 2022-09-15 11:38:46 2022-09-14 11:38:46 38 Framtidens LSS 2022 Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Att ta ett helhetsgrepp kring LSS och skapa en kvalitativ och rättssäker verksamhet som leder till en ökad hälsa och delaktighet för individen

Idag har personer med funktionsnedsättning en generellt sämre hälsa och livsvillkor än den övriga befolkningen och deras möjlighet till självbestämmande över den egna levnadssituationen är begränsade. Du som arbetar med utveckling av LSS-verksamheten har en viktig roll i att leda förändringen mot en kvalitativ och rättssäker verksamhet som leder till ökad hälsa och delaktighet för individen.

Hur kan vi öka självbestämmandet och ge ett bättre stöd och en ökad trygghet för personer med LSS-insats? Hur lever vi upp till de legala kraven och nyheterna i LSS och närliggande lagar?  Hur utvecklar vi medarbetarnas kompetens och stärker dem i sin yrkesroll? Hur kan hela LSS-verksamheten organiseras runt individen för att möjliggöra ett individuellt anpassat stöd?

På Ability Partners nya konferensen Framtidens LSS får du ta del av de senaste kunskaperna och utvecklingen inom området! Ta chansen att delta hela LSS-teamet för att ta ert utvecklingsarbete till nästa nivå!

Ur innehållet

  • Framtidens LSS – så stärker du organisationen och arbetssätten för att möta nya behov
  • Juridiken kring LSS – nya ändringarna i LSS om personlig assistans samt aktuell tillämpning av LSS och närliggande lagar
  • Utveckling av personalens kompetens – så rustar du teamet så att de kan arbeta kvalitativt och möta den enskildes behov
  • Proaktiv och hälsofrämjande LSS – forskningsbaserade arbetssätt som främjar hälsa hos personer med intellektuell funktionsnedsättning
  • Delaktighet på alla plan – strategier för att öka individens inflytande över sin egen levnadssituation
  • Kunskapsbaserad LSS – så skapas en verksamhet som är organiserad runt individen och där alla arbetar från ett pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt
  • Missbruk, psykisk ohälsa och kognitiva svårigheter – så säkrar du ett gott stöd till individer med komplexa behov

Moderator

George Rein

Leg. psykolog, handledare och utbildarePsykologkonsult

Talare

Anna Thomsson

HandläggareSKR

Finn Kronsporre

JuristJP Infonet

Anders Lindström

UtvecklareEskilstuna kommun

Carl-Mikael Feldt

Utvecklare Eskilstuna kommun

Eva Flygare Wallén

Forskare Östersunds kommun

Jens Wicksén

Projektledare Stockholms stad

Yvonne Pontén

Avdelningschef myndighet och
socialpsykiatri
Göteborgs stad

Björn Lind

Avdelningschef boende med
särskild service
Göteborgs stad

Anders Stjernlöf

Verksamhetschef Uppsala kommun

Jonas Funseth

Verksamhetschef Uppsala kommun

”Inspirerande, konkret och välplanerat”

”Mycket bra blandning av olika föreläsare och ämnen. Intressant att få ta del av andra kommuners lösningar på olika problem”

”Bra med spridda områden och infallsvinklar. Inspirerande!”

”Det var en toppenkonferens! Den väckte än mer nyfikenhet än vad jag kom dit med och gav önskan om att få höra ännu mer från varje talare!”

Pris

Ability Partner premierar dig som bokar tidigt!

Välj om du vill delta på plats eller digitalt!
Pris konferens 7.990 kr 
Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 4.990 kr per person.
Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms och per person.
Vad ingår?
I konferenspriset ingår dokumentation och att du kan ta del av streamat material i 30 dagar efteråt.
För dig som deltar på plats ingår även fika och lunch under konferensen.
Tillbaka till kalendariet