Informationssäkerhet i offentlig sektor 2022Konferens 3 februari
Digitalt via livestream
Separat bokningsbar fördjupning 2 februari
Digitalt
Allmänt
Program
Fördjupning
Goda skäl att delta
Informationss%C3%A4kerhet i offentlig sektor 2022
Anmäl dig
Ladda ner PDF

Informationssäkerhet i offentlig sektor 2022

03 2022-02-03 11:38:46 2022-02-02 11:38:46 38 Informationssäkerhet i offentlig sektor 2022 Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Informationssäkerhet i en allt mer digital och snabbt föränderlig värld

En uppkopplad värld gör det möjligt för människor och företag att skapa, behandla, dela och distribuera information på nya och innovativa sätt. Systemen fortsätter att utvecklas i hög fart och kraven på tillgänglighet, integritet och skydd ökar. Med de senaste decenniernas snabba tekniska utveckling följer också sårbarheter. Vilka möjligheter och hot finns för myndigheter och kommuner kopplat till informationshantering och IT då samhället blir allt mer digitalt?

På Ability Partners nya konferens Informationssäkerhet i offentlig sektor 2022 får du ta del av den senaste utvecklingen och kunskaperna inom området! Välkommen till en högaktuell konferens där du under en eller två dagar får du lyssna till flera forskare, experter och praktikfall om hur du på ett säkert sätt kan digitalisera verksamhetens informations- och IT-arbete.

Ta chansen att lyssna till experter och praktikfall från olika delar av landet!

Ur innehållet

  • Säkerhetsläget och den senaste utvecklingen inom hot och säkerhet för organisationer inom offentlig sektor
  • Ledningssystem för informationssäkerhet – så utvecklar du en god säkerhetskultur i verksamheten
  • Hur strukturera och skala upp den digitala informationsförvaltning på ett säkert sätt
  • NIS-perspektivet– så cybersäkrar du samhällsviktiga tjänster
  • Systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete i praktiken
  • Digitalt utbyte av information – så garanterar du säkerhet i hela kedjan

Moderator och talare

Anne-Marie Eklund Löwinder

VD och grundareAmelsec

Expertanföranden

Johanna Nilsson

InformationssäkerhetsspecialistMyndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Elina Lyckeborg

InformationssäkerhetsspecialistMyndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Jonas Nilsson

CISOSKR

Anders Nordlander

SpecialistDIGG

Fredrik Heiding

Doktorand inom IT-säkerhet med fokus på sårbarhetstestning av kritisk infrastruktur KTH, Avdelningen för nätverk och systemteknik

Övriga talare och praktikfall

Hans Ling Wallin

Säkerhetsfunktionen Generaldirektörens kansliTrafikverket

Johan Andersson

EnhetschefTrafikverket

Tobias Ander

Chief Information Security OfficerÖrebro kommun

Pris

Ability Partner premierar dig som bokar tidigt!

Digital konferens – följ konferensen via livestream
I det digitala konferenspriset ingår dokumentation och att du kan ta del av streamat material efteråt.
Pris
Digital konferens 6.490 kr
Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 3.990 kr per person.
Pris digital fördjupning.
Pris konferensdeltagare
Kurs 2.490 kr (1.500 kr i rabatt)
Ordinarie pris
Kurs 3.990 kr
Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms och per person.
Tillbaka till kalendariet