2024-06-12

Största och vanligaste utmaningarna för miljö- och hälsoskyddsinspektörer!

Intervju med Björn Jensen  om största och vanligaste utmaningarna. Björn är moderator och talare på konferensen Miljö- och hälsoskyddsinspektör 2024.

Hem / Största och vanligaste utmaningarna för miljö- och hälsoskyddsinspektörer!

Vi ställde några frågor till Björn Jensen inför att han ska vara moderator och talare på konferensen Miljö- och hälsoskyddsinspektör 2024 den 12 september.

Björn Jensen arbetar på hälsoskyddssektionen i
 Landskrona där man i många år arbetet med förebyggande bostadstillsyn. Björn är även initiativtagare och samordnare av en nationell grupp inom bostadstillsyn och hälsoskydd. Han har ett starkt engagemang kring ökad kunskapsöverföring mellan landets kommuner och vill bidra till en mer jämlik hälsa.

Kan du berätta lite mer om dig själv – vad du jobbar med idag och din bakgrund inom området?
Jag har varit miljö- och hälsoskyddsinspektör sedan fem år tillbaka. Först en kortare period i Malmö och sedan 2020 har jag varit i Landskrona. Jag har haft förmånen att arbeta med 100 % bostadstillsyn tills för ett par månader sedan då jag gick över till att även arbeta 50 % med övrigt hälsoskydd.   
  
Vanliga utmaningar: Vilka är de största och vanligaste utmaningarna just nu i rollen som Miljö- och hälsoskyddsinspektör?
En tydlig utmaning som många kommuner ställs inför när de ska börja arbeta med den förebyggande bostadstillsynen är frågan om arbetsmiljö. Med få inspektörer är det svårt att ibland fördela resurserna så att det alltid kan vara två inspektörer vid tillsynen. Det är min bestämda uppfattning och Folkhälsomyndigheten råder till att man ska vara två inspektörer vid tillsyn. Mycket på grund av säkerhetsskäl. Publikationen ”Tillsynsvägledning om inomhusmiljö i bostäder” lyfter fram flera fördelar med att vara två. 
  
Konferensen den 12 september: Du kommer att vara moderator för konferensen och även hålla i ett anförande, skulle du kunna hinta lite om vad din föreläsning kommer att handla om?  
Jag ser mycket fram emot konferensen. Mitt fokus kommer vara att dela med mig av Landskronas framgångsfaktorer men också visa på att det inte finns ett rätt svar när det handlar om att bedriva en framgångsrik förebyggande tillsyn. Varje kommun har sina förutsättningar och sin egen bästa väg framåt. Jag kommer försöka snöa in lite extra på urval av fastigheter och hyresgäster. Resonemang kommer också att föras kring frågan: ”Hur många lägenheter måste vi konstatera brist i för att kunna ställa krav på hela fastigheten?”. Kärnan i bostadstillsynen.  
  
Det bästa med dagen: Vad ser du mest fram emot och vad tror du kommer att bli mest givande med dagen?  
Mest givande är det att prata med kollegorna från andra kommuner. Det finns alltid mer att lära av varandra. Det händer mycket i det personliga mötet. En annan klar favorit är frågestunden efter varje anförande när åhörarna och föreläsarna bryter ny mark. När nya infallsvinklar och ny kunskap kommer fram.  

Intervjun är gjord av Stina Åkerstedt, Ability Partner

Konferens

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Välkommen till en högaktuell konferens om hur du ökar hälsoskyddstillsynens inflytande för att nå miljöbalkens mål vad g...