Konferens Offentlig Förvaltning & Service

Registrator 2024

Digitaliseringen och det rådande omvärldsläget ställer helt nya krav på registraturen och vikten av en säker och robust informationshantering. Denna konferens hjälper dig hantera nya utmaningar.

18-19 september Stockholm eller digitalt
På plats

Hotell Hasselbacken
Hazeliusbacken 20
Stockholm

Digitalt

Delta på distans

Datum för Konferens

18-19 september

Early bird
6490 kr

Anmäl dig senast 5 juli

Så säkerställs en säker digital informationshantering och en robust registratur i dagens snabbt föränderliga omvärld!

Digitaliseringen och det rådande omvärldsläget ställer helt nya krav på registraturen och vikten av en säker och robust informationshantering. Det strategiska arbetet är nu viktigare än någonsin och för detta krävs både uppdaterad juridisk och teknisk kunskap samt fördjupad kunskap kring dokument- och informationshantering, informationssäkerhet och krisberedskap.

Vad innebär detta för registratorsrollen, registraturen och informationsförvaltningen i stort och hur riggar vi organisationen för en mer strategisk och säker hantering av information, både idag och imorgon?

Under denna konferens kommer vi att ta ett helhetsgrepp kring hur vi kan hantera både utmaningar och möjligheter kring detta genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte, nätverkande och intressanta diskussioner. 

Du får lyssna på ledande experter och ta del av erfarenheter från framstående praktikfall. Missa inte denna möjlighet att utvecklas och ta del av viktig kunskap och inspiration till ditt utvecklingsarbete. Välj om du vill delta fysiskt på plats eller digitalt via livestream!

Gå hela teamet – pris från 3.990 kr för 2 hela konferensdagar!
Välj själv om du vill delta på plats eller digitalt!

Ur innehållet

  • Diarieföringsprocessen – så leder du utveckling och uppföljning för ökad kvalitet och rättssäkerhet
  • Offentlighet och sekretess i dagens digitala informationsförvaltning – hur förhåller sig lagstiftningarna till varandra och hur säkerställs en rättssäker hantering?
  • Retorik för registratorer – så når du ut med ditt budskap och skapar engagemang kring dokument- och informationsförvaltning i organisationen 
  • GDPR och hantering av personuppgifter i offentlig sektor – så skapas rättssäkra och verksamhetsanpassade rutiner vid registraturen
  • Att hantera en cyberattack – praktiska erfarenheter och lärdomar från en faktisk cybersäkerhetsincident
  • Digitalisering och automatiserade processer för en mer effektiv och kvalitetssäkrad registratur
  • Registratorns roll som intern kunskapsförmedlare – så skapas utbildningsinsatser som höjer kunskapen kring informationsförvaltning i hela organisationen
  • Att införa och förvalta e-arkiv – praktiska tips för att säkerställa ett långsiktigt och hållbart digitalt bevarande
  • Framtidens informationssäkerhet och registratorsrollen – vad är registratorns roll i detta?

Moderator och talare
Sophia Ulfstedt
Förvaltningsledare, registrator
Ulfstedt Consulting
Expertanförande
Peder Liljeqvist
Kammarrättslagman
Kammarrätten i Stockholm
Caspar Almalander
Informationshanteringsstrateg
SKR
Lisa Knutsson Fröjd
Enhetschef Informationssäkerhet
Region Gävleborg
Sofia Donner
Jurist och föreläsare
Praktikfall
Linn Tovnell
Huvudregistrator
Region Gävleborg
Sandra Höglund
Fortifikationsverket
Stefan Högberg
Koncernarkivarie
Göteborg Energi AB
Malin Tinjan
Digitaliseringsutvecklare/PhD
Örebro universitet
Inspirationsföreläsare
Linda Therez Gerstenmayer
Retoriker
Digitalt bonusmaterial
Ellinor Nilsson
Chef för enheten för registratur och myndighetsarkiv
Riksarkivet
Marie Lennersand
Säkerhetschef
Riksarkivet
Cecilia Törnborg Myhre
Huvudregistrator
Norrköpings Kommun

Program

Läs vårt program direkt eller ladda ner som PDF.
Visa program
Boende

Vi samarbetar med följande hotell där du får rabatt på boendet om du anger våra koder vid bokning.

Stockholm City
Freys Hotels

Bryggargatan 12

Tfn +46850621400

Ange kod: Ability Partner

Karta
Djurgården
Hotell Hasselbacken

Hazeliusbacken 20

Tfn +46850254140

Ange kod: ABILITY

Karta
Östermalm
Mornington Hotel

Nybrogatan 53

Tfn +46850733000

Ange kod: Ability Partner

Karta
Stockholm och övriga Sverige
Scandic Hotels

Tfn +46851751700

Ange kod: D000028081

Intresserad av att samarbeta?
Kontakta oss om du är intresserad av ett samarbete! Du kanske vill tala eller vara med som utställare/sponsor på ett evenemang? Eller ett marknadsföringssamarbete?
Kontakta oss här
Priser (alla priser är exkl. moms och per person)
Early bird
6490 kr

Anmäl dig senast 5 juli så får du 1000 kr i rabatt

Ordinarie pris
7490 kr

Detta är priset innan eventuella rabatter.

Mängdrabatt
3990 kr

Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 3990 kr per person.

Vad ingår?

I konferenspriset ingår dokumentation och att du kan ta del av streamat material i 30 dagar efteråt.

För dig som deltar på plats tillkommer dagspaket om 500 kr per dag där det ingår frukost, fika och lunch under konferensen.

Aktuella konferenser och kurser

Kurs

Juridiken kring digital informationsförvaltning

Lär dig om juridiken kring digital informationsförvaltning – så möter du de legala kraven för dataskydd, sekretess, ark...
Kurs

Informationssäkerhet för registratorer och arkivarier

På denna kurs får du som registrator eller arkivarie en unik chans till utveckling och fördjupning inom lagar och föresk...