Utveckla dig som nämndsekreterare kurs
Kurs Offentlig Förvaltning & Service

Utveckla dig som nämndsekreterare

Välkommen till höstens viktigaste utbildning inom nämndadministration, juridiken, sammanträdet och protokollskrivning. Här får du ny kunskap, svar på svåra frågor och yrkesmässig utveckling

4-5 september digitalt
Digitalt

Delta på distans

Datum för Kurs

4-5 september

Effektiv och rättssäker nämndadministration

Det nämndadministrativa arbetet styrs av många lagar och regler och det kan vara svårt att hålla sig uppdaterad inom den rättsliga utvecklingen och hur lagarna ska tillämpas. Det saknas också utbildningar som erbjuder spetskunskap och fördjupning inom det nämndadministrativa arbetet.

  • Hur säkerställer du en rättssäker nämndadministration inför, under och efter sammanträden’?
  • Hur säkerställer du som nämndsekreterare högkvalitativa tjänsteskrivelser?
  • Vad krävs under sammanträdet för ett korrekt förförande vad gäller formalia, beslutandegång, propositionsordning, yrkanden?
  • Hur utvecklar du ditt arbete med protokollskrivning och förförandet för att nå rättssäkra protokoll?

På Ability Partners uppskattade kurs Utveckla dig som nämndsekreterare där du får en unik chans till fördjupning inom nämndadministration, lagstiftningen samt sammanträdesteknik och protokollföring.

Ta chansen att uppdatera dig på juridiken och det praktiska nämndadministrativa arbetet tillsammans med kollegor!

Ur innehållet

  • Kommunallagen – aktuell tillämpning nämndsekreterarrollen – vilket är ditt ansvar och dina befogenheter?
  • Offentlighet och sekretess påverkan på det nämndadministrativa arbetet
  • Protokollet – förfarandet för att nå ett rättssäkert protokoll
  • Sammanträdesteknik och protokollskrivning – så når du en ökad kvalitet och rättssäkerhet innan, under och efter mötet
Kursledare
Marie Nikonoff
Utbildare inom offentlig administration
Måndalen Konsult
Priser (alla priser är exkl. moms och per person)
Ordinarie pris
10990 kr

Detta är priset innan eventuella rabatter.

Mängdrabatt
6990 kr

Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 6990 kr per person.

Vad ingår?

I kurspriset ingår dokumentation.

Aktuella konferenser

Konferens

Registrator 2024

Digitaliseringen och det rådande omvärldsläget ställer helt nya krav på registraturen och vikten av en säker och robust ...
Konferens

Forum för nämndsekreterare

Juridik, arbetssätt och roller...