Registrator 2019

Juridisk uppdatering • Digitalisering • Roll i utveckling

Konferens 3-4 april 2019
Allmänt
Program / Talare
Goda skäl att delta
Ladda ner PDF
Registrator 2019
Anmäl dig

Registrator 2019

03 2019-04-03 11:38:46 2019-04-04 11:38:46 38 Registrator 2019 Juridisk uppdatering • Digitalisering • Roll i utveckling Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Konferensen som erbjuder ny kunskap och mycket inspiration, skräddarsytt för dig som registrator!

Registratorns roll och ansvar är under förändring när många organisationer står inför att samordna och digitalisera ärende- och arkivprocessen. Parallellt har du som registrator en viktig roll att upprätthålla en effektiv och rättssäker diarieföring i enlighet med offentlighet och sekretess, GDPR och kommunal- och förvaltningslagen som alla påverkar ditt arbete.

På Ability Partners nya konferens Registrator 2019 får du ta del av den senaste utvecklingen och kunskaperna inom området!

Välkommen till en högaktuell konferens där du under två dagar kommer att få lyssna till några av Sveriges ledande experter och praktikfall inom området! Vår uppskattade konferens ger dig kunskap att utvecklas och stärkas i din roll som registrator!

Ta chansen att nätverka och lyssna till experter och praktikfall från olika delar av landet!

Ur innehållet

  • Ny kommunal- och förvaltningslag – vad gäller?
  • GDPR och hantering av personuppgifter i offentlig sektor – verksamhetsanpassade rutiner och arbetssätt för registratorer
  • Offentlighet och sekretess för registratorer – rättssäker handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar
  • Registrator i framtidens serviceinriktade kommun och myndighet – roll och arbetssätt
  • Så skapar du en organisation och process för hållbar digital informationshantering
  • Hur införa en hållbar och långsiktig informationshantering med e-arkiv?

Speciellt inbjudna

Olle Lundin

Professor i förvaltningsrättUppsala universitet

Sara Malmgren

JuristFoyen Advokatfirma

Karin Bergh

JuristKammarkollegiet

Moderator

Erika Björklund

RegistratorLinköpings universitet

Övriga talare och praktikfall

David Leidenborg

EnhetschefFörsäkringskassan

Liv Nyström

ArkivarieFörsäkringskassan

Charlotta Fahlgren Lidman

Administrativ chefSkellefteå

Mats Johansson

EnhetschefRegion Skåne

Louise Holm

VerksamhetsutvecklareLinköpings kommun

Carl Morberg

Strategisk verksamhetsutvecklareBorås stad

Viktor Lundberg

IT-arkivarieBorås stad

Caspar Almalander

Enhetschef Kommunarkiv & registraturBotkyrka kommun

Brittis Lannerfors

KommunregistratorBotkyrka kommun

”Bästa konferensen jag varit på!”

”Lagar och paragrafer brukar vara tungt att ta till sig, men föreläsarna lär ut på ett fantastiskt sätt med stor kunskap, praktiska exempel och mycket humor”

”Mycket bra talare, intressanta och relevanta ämnen”

Deltagarna har bedömt konferensen på en skala 1-5 där 1 är underkänt och 5 är mycket bra

Pris

Konferens 8.490 kr exkl. moms

Hos Ability Partner ingår frukost, kaffe, lunch och dokumentation i konferenspriset.

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar

Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 5.990 kr exkl. moms per person.

Tillbaka till kalendariet