Konferenser 2024-03-05

Byggnation av särskilt boende – så får du ihop delarna till en helhet

På konferensen Framtidens boende för äldre den 16-17 april kommer Pernilla Magnusson och Staffan Lundstedt att dela med sig av utmaningarna i projektet och hur man hanterade dem för att ta projektet hela vägen i mål.
Bildkälla: Skara kommun. Teglagården ritat av AGE Arkitekter.

Hem / Konferenser / Byggnation av särskilt boende – så får du ihop delarna till en helhet

Vid planering och byggnation av särskilda boenden för äldre ställs du inför många frågor att ta ställning till och utmaningar att lösa. Processen för planering och byggnation är komplext med många olika delar att få ihop.

I Skara kommun har man framgångsrikt planerat och byggt ett nytt vård- och omsorgsboende, Teglagården, som invigdes i september 2023.

Tack vara ett strukturerat arbete med god samverkan genom hela processen har man skapat attraktiva miljöer med livskvalitet och välbefinnande som centrala fokusområden. Boendet har också attraktiva utomhusmiljöer. Byggnationen har också uppmärksammats för sin satsning på moderna tekniska lösningar.

På konferensen Framtidens boende för äldre den 16-17 april kommer Pernilla Magnusson, Omsorgschef och Staffan Lundstedt, Projektledare, båda i Skara kommun att dela med sig av utmaningarna i projektet och hur man hanterade dem för att ta projektet hela vägen i mål:

  • Förfrågningsunderlag
  • Fastighetsteknik
  • Ekonomi
  • Projektering
  • Byggnation
  • Driftsättning och uppstart

Arbetet bakom Teglagården är ett fint exempel på hur man har fått ihop de olika delarna till en helhet för framtidens boende för äldre.