Konferenser 2024-02-19

IT-rätt – tips och råd från Länstyrelsen Västra Götaland

På konferensen IT-rätt offentlig sektor 2024 får du ta del av tips och råd om hur Länstyrelsen Västra Götaland arbetar med IT-rätt i praktiken.

Hem / Konferenser / IT-rätt – tips och råd från Länstyrelsen Västra Götaland

De IT-rättsliga frågorna och juridiken kring integritet och säkerhet har blivit allt viktigare i och med digitaliseringen av offentlig förvaltning. Området styrs av omfattande och växande regleringar och det krävs mycket kunskap för att nå en rättssäker hantering som garanterar både integritetsskydd och informationssäkerhet.

På konferensen IT-rätt offentlig sektor 2024 kommer Catrine Nylén, IT-säkerhetsjurist och Maria Leijon, Enhetschef på Länstyrelsen Västra Götaland att dela med sig av tips och råd om hur de arbetar med IT-rätt i praktiken. De kommer att prata om gränsdragning och synergieffekter mellan olika juridiska lagar och hur de arbetar med informationssäkerhetsanalyser och riskbedömningar.

Catrine Nylén ansvarar för strategiska rättsliga frågor med fokus på säkerhetsjuridik inom länsstyrelsernas gemensamma IT-avdelning. Hon har varit jurist på Länsstyrelsen Västra Götaland sedan 2017. Catrine Nylén har även en bakgrund som advokat och verksjurist. Maria Leijon är enhetschef för Safir – Länsstyrelsernas gemensamma stödfunktion för informationssäkerhet och dataskydd. Hon har mer än femton års erfarenhet av juridiskt arbete på olika länsstyrelser, varav fem år som länsstyrelsernas gemensamma dataskyddsombud. Maria Leijon har även en bakgrund som bolagsjurist och arbetsledare.

Missa inte konferensen – ta del av viktigt erfarenhetsutbyte för att säkerställa en rättslig hantering av verksamhetens IT!