Konferenser 2024-03-01

Trosa kommun bygger om för framtiden – med de äldre i fokus

Ta del av Trosa kommuns erfarenheter av om- och tillbyggnation av befintligt fastighetsbestånd till kvalitativa boenden.

Hem / Konferenser / Trosa kommun bygger om för framtiden – med de äldre i fokus

Fredrik Yllman och Marie Engström-Johansson föreläser på konferensen Framtidens boende för äldre den 16-17 april.

Vi ställde några frågor till dem inför sin föreläsning:

Ni är med som föreläsare på Ability Partner konferens Framtidens boende för äldre. Kan ni berätta lite mer om er själva– vad jobbar ni med idag och er bakgrund?
Marie har arbetat som enhetschef inom äldreomsorgen under många år. Sedan 2021 arbetar Marie som verksamhetsutvecklare med olika projekt. Marie har i det här projektet arbetet som projektledare tillsammans med tekniska enheten där hon har haft sitt fokus på vårdinnehåll och miljö för ett nytt särskilt boende för personer med demenssjukdom.

Fredrik har arbetat hela yrkeslivet inom vård- och omsorg varav de senaste 18 åren som chef, både inom region och kommun. Sedan sju år tillbaka är Fredrik vård- och omsorgschef i Trosa kommun och tidigare har han, bland annat, arbetat som Resultatområdeschef i Södertälje kommun och administrativ chef i Region Stockholm.

Vilka utmaningar ser ni idag vad gäller att tillskapa goda särskilda boenden för äldre?
En stor utmaning är att vara träffsäker i prognos av när ”spaden ska sättas i backen” för nya boendeplatser. Det blir dyrt för kommunen att ha tomma platser men det kostar också i kvalitet när alltför många personer väntar på verkställighet. För en liten kommun är det också utmanande att bygga nya platser då det måste ske etappvis eftersom behovet av nya platser inte motsvarar ett helt nytt boende.

Hur kan man arbeta för att hantera dessa utmaningar? Vad krävs av dem som utvecklar särskilda boenden för att säkra trygga och hälsofrämjande boendemiljöer?
Det gäller nog att tänka kreativt i tillskapandet av nya boendeplatser och även att tänkta långsiktigt och förbereda platser i förväg. Att prognostisera behov av vård och omsorg framåt är väldigt viktigt men man också inse att det är kvalificerade gissnar och det kommer att komma faktorer som ställer prognoserna på ända. I byggnationen är det oumbärligt att ha en projektledare som är förankrad i vård och omsorg och som i alla byggmöten beaktar boendemiljö och arbetsmiljö som annars lätt kan försvinna i allt det tekniska. 

konferensen kommer ni att föreläsa om “Om- och tillbyggnation av befintligt fastighetsbestånd till kvalitativa boenden”.  Kan ni nämna något om projekten och vad som är unikt med projekten?
Vi har ett nära samarbete mellan vård- och omsorgskontoret och tekniska enheten. Vi kommer från två olika världar men har hittat ett sätt att samarbeta och lära oss av varandra. Vi involverar många olika yrkesgrupper där alla bidrar med sina specialistkunskaper i framtagandet av nya boendeplatser där välfärdsteknik, färgsättning, arbetsmiljön och boendemiljön både inne och ute är i fokus. Vi har stor respekt för varandra och det råder öppenhet och ett prestigelöst klimat där slutresultatet för de som ska bo och arbeta i lokalerna är det viktigaste.

Intervjun är gjord av Nina Eriksson, Ability Partner