Konferens Offentlig Förvaltning & Service

Ekonom i högskolan

Varmt välkommen till en fullspäckad konferensdag om hur du utvecklar mer effektiva processer för ekonomisk styrning och uppföljning mot högskolans verksamhetsmål.

24 september Stockholm eller digitalt
På plats

Hotell Hasselbacken
Hazeliusbacken 20
115 21 Stockholm

Digitalt

Delta på distans

Datum för Konferens

24 september

Early bird
7490 kr

Anmäl dig senast 10 maj

Vi lever i en omvälvande tid av som ställer höga krav på planeringsarbetet. Pandemin, försämrat säkerhetsläge, stigande inflation och höjda räntor gör att vikten av att kunna hantera förändringar och att kunna planera utifrån ett helhetsperspektiv ökar.
Vad innebär detta för högskolesektorn i allmänhet och för ekonomifunktionen i synnerhet? Vilka tydliga förändringar står vi inför och vilka kompetenser och förmågor är viktiga att utveckla som ekonom inom högskolesektorn för att leva upp till nya krav?

Under en kunskapsspäckad dag får du ta del av konkreta exempel på hur du kan skapa förutsättningar för ökad effektivitet, förbättrad kvalitet och i förlängningen bättre beslutsfattande genom att utveckla era processer för det ekonomiska planeringsarbetet.

Du får värdefulla tips på hur du som ekonom kan hantera höga arbetstoppar och skapa den struktur som krävs för att frigöra mer tid för värdeskapande uppgifter. Dessutom får du praktiska tips på hur du kan skapa det engagemang som krävs för att involvera organisationen och skapa riktning och långsiktighet i det ekonomiska arbetet.

Välkommen till årets mötesplats för ekonomer på institutions- fakultets- och förvaltningsnivå!
Ta chansen att nätverka och lyssna till experter och praktikfall från olika delar av landet!

Ur innehållet

  • Trendspaning kring framtidens högskola – viktiga förändringar som påverkar ditt arbete
  • Så skapas effektiva processer för planering, budget, uppföljning och prognos
  • Projektuppföljning och rapportering – hur får du bättre koll på kostnaderna?•    Ekonomi- och verksamhetsstyrning i högskolan – metoder och verktyg för styrning och uppföljning
  • Så kan du arbeta mer hållbart och frigöra mer tid för värdeskapande uppgifter

Priser (alla priser är exkl. moms och per person)
Early bird
7490 kr

Anmäl dig senast 10 maj så får du 1000 kr i rabatt

Ordinarie pris
8490 kr

Detta är priset innan eventuella rabatter.

Mängdrabatt
5990 kr

Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 5990 kr per person.

Vad ingår?

I konferenspriset ingår dokumentation och att du kan ta del av streamat material i 30 dagar efteråt.