Kurs Offentlig Förvaltning & Service

Informationssäkerhet för registratorer och arkivarier

På denna kurs får du som registrator eller arkivarie en unik chans till utveckling och fördjupning inom lagar och föreskrifter kopplat informationssäkerhet samt hur du i praktiken utvecklar en säker informationshantering. Därtill fokuserar kursen på roller och ansvar mellan registratur, arkiv, dataskydd och IT i det systematiska informationssäkerhetsarbetet.

11 september digitalt
Digitalt

Delta på distans

Datum för Kurs

11 september

Early bird
6990 kr

Anmäl dig senast 5 juli

Informationssäkerhet och förfarandet kopplat till en säker informationshantering är mycket komplext och något som du som arkivarie och registrator måste hålla dig uppdaterad på!

Därför arrangerar Ability Partner den skräddarsydda kursen Informationssäkerhet för arkivarier och registratorer som ger dig kunskaper om de lagar och föreskrifter som styr informationssäkerhet samt förfarandet kopplat till systematiskt informationssäkerhetsarbete!

Under utbildningen får du också ökade kunskaper om roller och ansvar kopplat till informationssäkerhet, IT, registratur och arkiv samt hur du utvecklar ett väl fungerande samarbete med IT. Därtill får du ökade kunskaper om det praktiska arbetet med informationskartläggning, informationsklassning, riskanalys och incident- och kontinuitetshantering.

Ta chansen till att delta på en högkvalitativ kurs under ledning av en av Sveriges ledande experter!

Ur innehållet

  • Lagar och föreskrifter kring informationssäkerhet
  • Informationssäkerhet för registratorer och arkivarier – så nås en säker informationsförvaltning
  • Systematiskt informationssäkerhetsarbete i praktiken: informationskartläggning, informationsklassning, riskanalys, incident- och kontinuitetshantering, säkerhetskultur
  • Säkerhetskrav för e-arkiv och e-underskrifter – vad gäller?
  • Hur kan registratorer, arkivarier och informationssäkerhetsansvariga samarbeta kring informationssäkerhet?
Kursledare
Fia Ewald
Informationssäkerhetsexpert
Fia Ewald Consulting AB
Priser (alla priser är exkl. moms och per person)
Early bird
6990 kr

Anmäl dig senast 5 juli så får du 1000 kr i rabatt

Ordinarie pris
7990 kr

Detta är priset innan eventuella rabatter.

Mängdrabatt
4990 kr

Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 4990 kr per person.

Vad ingår?

I kursavgiften ingår dokumentation.