Informationssäkerhet för registratorer och arkivarier
Kurs Offentlig Förvaltning & Service

Informationssäkerhet för registratorer och arkivarier

På denna kurs får du som registrator eller arkivarie en unik chans till utveckling och fördjupning inom lagar och föreskrifter kopplat informationssäkerhet samt hur du i praktiken utvecklar en säker informationshantering. Därtill fokuserar kursen på roller och ansvar mellan registratur, arkiv och IT i det systematiska informationssäkerhetsarbetet.

På plats

Hotell Hasselbacken
Hazeliusbacken 20
115 21 Stockholm

Datum för Kurs

26 oktober

Informationssäkerhet och förfarandet kopplat till en säker informationshantering är mycket komplext och något som du som arkivarie och registrator måste hålla dig uppdaterad på!

Därför arrangerar Ability Partner den skräddarsydda kursen Informationssäkerhet för arkivarier och registratorer som ger dig kunskaper om de lagar och föreskrifter som styr informationssäkerhet samt förfarandet kopplat till systematiskt informationssäkerhetsarbete!

Under utbildningen får du också ökade kunskaper om roller och ansvar kopplat till informationssäkerhet, IT, registratur och arkiv samt hur du utvecklar ett väl fungerande samarbete med IT. Därtill får du ökade kunskaper om det praktiska arbetet med informationskartläggning, informationsklassning, riskanalys och incident- och kontinuitetshantering.

Ta chansen till att delta på en högkvalitativ kurs under ledning av en av Sveriges ledande experter!

Ur innehållet

  • Lagar och föreskrifter kring informationssäkerhet
  • Informationssäkerhet för registratorer och arkivarier – så nås en säker informationsförvaltning
  • Systematiskt informationssäkerhetsarbete i praktiken: informationskartläggning, informationsklassning, riskanalys, incident- och kontinuitetshantering, säkerhetskultur
  • Säkerhetskrav för e-arkiv och e-underskrifter – vad gäller?
  • Hur kan registratorer, arkivarier och informationssäkerhetsansvariga samarbeta kring informationssäkerhet?
Kursledare
Kursledare
Fia Ewald
Informationssäkerhetsexpert
Fia Ewald Consulting AB

Program

Läs vårt program direkt eller ladda ner som PDF.
Visa program
Boende

Vi samarbetar med nedanstående hotell där du får rabatt på boendet om du anger våra koder vid bokning.

Stockholm City
Freys Hotels

Bryggargatan 12

Tfn +46850621400

Karta
Djurgården
Hotell Hasselbacken

Hazeliusbacken 20

Tfn +46850254140

Karta
Östermalm
Mornington Hotel

Nybrogatan 53

Tfn +46850733000

Karta
Stockholm och övriga Sverige
Scandic Hotels

Tfn +46851751700

Intresserad av att samarbeta?
Kontakta oss om du är intresserad av ett samarbete! Du kanske vill tala eller vara med som utställare/sponsor på ett evenemang? Eller ett marknadsföringssamarbete?
Kontakta oss här
Priser (alla priser är exkl. moms och per person)
Ordinarie pris
7990 kr

Detta är priset innan eventuella rabatter.

Mängdrabatt
4990 kr

Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 4990 kr per person.

Vad ingår?