Anpassad grundskola 2023

Fokus på strategier, metoder och förhållningssätt för hur du skapar en utvecklande och hälsofrämjande lärmiljö i framtidens anpassade grundskola

19 januari 2023
Digitalt via livestream eller på plats i Stockholm
Allmänt
Program / Talare
Goda skäl att delta
Ladda ner PDF
Anpassad grundskola 2023
Anmäl dig

Anpassad grundskola 2023

19 2023-01-19 11:38:46 2023-01-18 11:38:46 38 Anpassad grundskola 2023 Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Konferensen om framgångsrika arbetssätt som främjar lärande och välmående för elever inom anpassad grundskola för dig som rektor eller lärare!

Juli 2023 kommer särskolan att byta namn till Anpassad grundskola och skolvärlden kommer i och med detta även gå igenom andra förändringar. Dock är många av kommunernas tidigare utmaningar desamma. Hur utvecklar man en skolmiljö som främjar både lärande och välmående för elever i anpassad grundskola? För att lyckas skapa de rätta förutsättningarna för måluppfyllelse och välmående för alla elever krävs det anpassning av både den pedagogiska och den fysiska lärmiljön samt att man utgår från varje elevs förmåga vid kommunikation och bemötande.

På Ability Partners nya konferens Anpassad grundskola 2023 får du ta del av den senaste utvecklingen och kunskaperna inom området!

Välkommen till en högaktuell konferens där du under en intensiv dag får du lyssna till ledande experter och framstående praktikfall om hur du framgångsrikt anpassar skoldagen och lärmiljön utifrån elevernas individuella förmågor och behov.

Ta chansen att nätverka och lyssna till experter och praktikfall från olika delar av landet!

Ur innehållet

  • Läroplan, kursplan och timplan i anpassad grundskola – hur uppfyller man kraven som finns på bästa sätt och hur undervisar man med dubbla kursplaner för integrerade elever?
  • Begreppsutveckling och begreppsutvecklande undervisning och hur det får betydelse för det formativa bedömningsarbetet
  • Utveckling av skolans elevhälsoarbete med fokus på samspelet mellan hälsa, lärande och utveckling
  • Så skapar du en trygg lärmiljö och bra skolgång som fungerar för alla elever
  • Från hjärnforskning till pedagogik – anpassningar av undervisning och lärmiljö utifrån forskning och beprövad erfarenhet

Moderatorer och talare

Anna Klockar

Leg. lärare och skolutvecklare Skolbyrån

Mia Vestman

Leg. lärare och skolutvecklare Skolbyrån

Expertanföranden

Therese Lindahl

Uppdragsledare och Talesperson för intellektuell funktionsnedsättningSPSM

Ann-Sofie Forsman

Projektledare läromedelsavdelningenSPSM

Mimmi Waermö

Fil.dr i didaktik och lektor i specialpedagogik Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet

Kenth Hedevåg

NPF-pedagog, författare och föreläsare

Diana Lorenz

Socionom och utbildad psykolog,
kurator på neurologkliniken
Karolinska Universitetssjukhuset

Joanna Lundin

Leg. Lärare och författare

Övriga talare och praktikfall

Camilla Bejmo Samuelsson

Rektor, Fittja rektorsområde Botkyrka kommun

Petra Schutz

Biträdande rektor och specialpedagog, Fittja rektorsområdeBotkyrka kommun

Matilda Zeits

Leg. Bildlärare Lunagymnasiet, Utvecklingspedagogik

Johanna Siljeholm

Leg. Bildlärare och förstelärareLunaskolan Bromma, Utvecklingspedagogik

”Högsta betyg på alla områden, moderatorn var toppen! Föreläsningarna var jättebra! Allt var bra”
Åse Krantz, Rektor, Salemsskolan, grundsärskola

”Bra struktur, tydliga teman och lärorikt”
Adis Dedic, Lärare på Handels- & Administrationsprogrammet, S:t Botvids gymnasiesärskola

”Blev inspirerad och fick nya idéer”
Lisa Stenman, Musikpedagog, Saltåskolans gymnasiesärskola

 

Pris

Ability Partner premierar dig som bokar tidigt!

Konferens – på plats i Stockholm
I konferenspriset ingår frukost, kaffe, lunch och dokumentation.
Pris konferens på plats 7.490 kr
Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 4.990 kr per person.
Digital konferens – följ konferensen via livestream
I det digitala konferenspriset dokumentation och att du kan ta del av streamat material efteråt
Pris digital konferens 6.490 kr 
Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 3.990 kr per person.
Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms och per person.
Tillbaka till kalendariet