eID och e-underskrifter i framtidens digitala förvaltning 202127 oktober 2021
Digitalt via livestream
Allmänt
Program
Goda skäl att delta
Ladda ner PDF
eID och e-underskrifter i framtidens digitala f%C3%B6rvaltning 2021
Anmäl dig

eID och e-underskrifter i framtidens digitala förvaltning 2021

27 2021-10-27 11:38:46 2021-10-26 11:38:46 38 eID och e-underskrifter i framtidens digitala förvaltning 2021 Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Varmt välkommen till ett nytt tillfälle av succékonferensen med ledande experter och praktikfall i framkant inom området elektronisk identifiering och underskrift i offentlig sektor!

Digital identifiering och e-underskrifter kan verkligen revolutionera digitaliseringen i verksamheten men för att få allt på plats är det många frågor som behöver besvaras. Området har skapat helt nya interaktioner mellan juridik, teknologi och informationshantering och det krävs mycket kunskap för att hålla koll på alla rättsliga regler och vilka tekniska metoder som krävs för att garantera arkivbeständigheten. Därför är vi mycket glada att kunna välkomna dig och dina kollegor till en fullspäckad dag där vi noggrant och objektivt reder ut viktiga frågeställningar kring när vilka underskrifter behövs och vad som krävs för att skapa en rättssäker hantering som säkerställer arkivbeständigheten.

Passa på att samla teamen kring informationshantering, juridik och IT för att tillsammans ta stora och viktiga steg framåt i arbetet för en helt digital förvaltning.

Ta chansen att lyssna till ledande experter och intressanta praktikfall i framkant!

Ur innehållet

  • Behovsanalys – när krävs elektronisk underskrift utifrån verksamhetskrav och legala krav?
  • Vad innebär äkthet och hur garanteras äktheten i elektroniska handlingar?
  • Bevarandefrågor – så säkerställs arkivbeständigheten i elektroniska handlingar
  • Juridiken kring e-legitimering – vilka juridiska krav ställs och vilka är riskerna?
  • Den statliga utredningen om betrodda tjänster – vad innebär slutbetänkande i praktiken?
  • Från e-underskrift till e-arkivering – praktiska erfarenheter och viktiga lärdomar
  • Säkerhet och tillit vid elektronisk identifiering och e-underskrifter – vilka är riskerna och hur skyddar vi oss på bästa sätt?

Moderator

Caspar Almalander

InformationshanteringsstrategSKR

Expertanföranden

Eva Sartorius

Specialist, Digital identitet DIGG – Myndigheten för digital förvaltning

Karl-Fredrik Björklund

Advokat & PartnerWikström & Partners Advokatbyrå

Jan Lundh

Ansvarig fokusområdet informationssäkerhetKammarkollegiet

Thomas Nilsson

Ägare, IT- & informationssäkerhetskonsult Certezza

Övriga talare och praktikfall

Björn Söderlund

Enhetschef, IT-avdelningen Skatteverket

Malin Björnholdt

Projektledare e-signering Örebro kommun

Lena Lindström

Delprojektledare e-signeringÖrebro kommun

Göran Westerlund

Digitaliseringsansvarig/CDOAlingsås kommun

Anna Fors

Senior digital strategFörsäkringskassan

Stefan Olowsson

CIOFörsäkringskassan
Benjamin Yousefi
Jurist & teknisk rådgivare och utredare
Riksarkivet
Victoria Pettersson
Utvecklare informationsförvaltning
Kungsbacka kommun
Patrik Johansson
Kommunsekreterare/utredare
Kungsbacka kommun

”Seriöst och mycket matnyttig fakta kring eID och underskrifter i praktiken”

”Mycket bra genomförd konferens!”

”Det var precis vad jag sökte och hade behov av när vi står inför implementering av eID och elektroniska underskrifter i vår verksamhet”

”Bra och kunniga föredragshållare med ett brett urval av perspektiv”

”Gillar det digitala formatet – över förväntan!”

Konferensen i maj fick 4,4 i betyg!
Deltagarna har bedömt konferensen på en skala 1-5 där 5 är mycket bra.

Pris

Ability Partner premierar dig som bokar tidigt!

Digital konferens – följ konferensen via livestream
I det digitala konferenspriset ingår dokumentation och att du kan ta del av streamat material efteråt.
Pris
Digital konferens 6.990 kr
Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 3.990 kr per person.
Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms och per person.
Tillbaka till kalendariet