eID och e-underskrifter i framtidens digitala förvaltning 202126 maj 2021
Digitalt via livestream eller på plats i Stockholm
Allmänt
Program
Goda skäl att delta
eID och e-underskrifter i framtidens digitala f%C3%B6rvaltning 2021
Anmäl dig
Ladda ner PDF

eID och e-underskrifter i framtidens digitala förvaltning 2021

26 2021-05-26 11:38:46 2021-05-25 11:38:46 38 eID och e-underskrifter i framtidens digitala förvaltning 2021 Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Du kan tryggt anmäla dig till våra konferenser!

  • Välj mellan att vara på plats eller delta på konferensen digitalt via livestream med chat.
  • Du kan avgiftsfritt avboka din plats fram till 30 dagar före konferensen.
  • Du kan överlåta din plats till en kollega fram till konferensen går.

Varmt välkommen till en heldagskonferens med ledande experter och praktikfall i framkant inom området elektronisk identifiering och underskrift i offentlig sektor!

Digital identifiering och e-underskrifter kan verkligen revolutionera digitaliseringen i verksamheten men för att få allt på plats är det många frågor som behöver besvaras. Området har skapat helt nya interaktioner mellan juridik, teknologi och informationshantering och det krävs mycket kunskap för att hålla koll på alla rättsliga regler och vilka tekniska metoder som krävs för att garantera arkivbeständigheten.

Därför är vi mycket glada att kunna välkomna dig och dina kollegor till en fullspäckad dag där vi noggrant och objektivt reder ut viktiga frågeställningar kring när vilka underskrifter behövs och vad som krävs för att skapa en rättssäker hantering som säkerställer arkivbeständigheten. Passa på att samla teamen kring informationshantering, juridik och IT för att tillsammans ta stora och viktiga steg framåt i arbetet för en helt digital förvaltning.

Ta chansen att lyssna till ledande experter och intressanta praktikfall i framkant!

Ur innehållet

  • Behovsanalys – när krävs elektronisk underskrift utifrån verksamhetskrav och legala krav?
  • Vad innebär äkthet och hur garanteras äktheten i elektroniska handlingar?
  • Bevarandefrågor – så säkerställs arkivbeständigheten i elektroniska handlingar
  • Juridiken kring e-legitimering – vilka juridiska krav ställs och vilka är riskerna?
  • Den statliga utredningen om betrodda tjänster – vad är status just nu?
  • Från e-underskrift till e-arkivering – praktiska erfarenheter och viktiga lärdomar
  • Säkerhet och tillit vid elektronisk identifiering och e-underskrifter – vilka är riskerna och hur skyddar vi oss på bästa sätt?

Moderator

Caspar Almalander

InformationshanteringsstrategSKR

Expertanföranden

Eva Sartorius

Specialist, Digital identitet DIGG – Myndigheten för digital förvaltning

Benjamin Yousefi

Jurist & teknisk rådgivare och utredare Riksarkivet

Pedra Herdegen

Ramavtalsförvaltare IT/Säkerhet Kammarkollegiet

Fredrik Ljunggren

Konsult inom området elektronisk identitet och underskriftKirei

Karl-Fredrik Björklund

Advokat & PartnerWikström & Partners Advokatbyrå

Övriga talare och praktikfall

Henrik Ardhede

Särskild utredare Utredningen om betrodda tjänster

Björn Söderlund

Enhetschef, IT-avdelningen Skatteverket

Malin Björnholdt

Projektledare e-signering Örebro kommun

Lena Lindström

Delprojektledare e-signeringÖrebro kommun

Victoria Pettersson

Utvecklare informationsförvaltningKungsbacka kommun

Patrik Johansson

Kommunsekreterare/utredareKungsbacka kommun

Pris

Ability Partner premierar dig som bokar tidigt!

Konferens – på plats i Stockholm
I konferenspriset ingår frukost, kaffe, lunch och dokumentation.
Anmäl dig senast 9 april
Konferens 5.990 kr (2.000 kr i rabatt)
Anmäl dig senast 12 maj
Konferens 6.990 kr (1.000 kr i rabatt)
Ordinarie pris
Konferens 7.990 kr
Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 4.990 kr per person.
Digital konferens – följ konferensen via livestream
I det digitala konferenspriset ingår dokumentation och att du kan ta del av streamat material efteråt. 
Anmäl dig senast 9 april
Digital konferens 4.990 kr (2.000 kr i rabatt)
Anmäl dig senast 12 maj
Digital konferens 5.990 kr (1.000 kr i rabatt)
Ordinarie pris
Digital konferens 6.990 kr
Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 3.990 kr per person.
Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms och per person.
Tillbaka till kalendariet