Ekonom i högskolan 2023

Styrning och uppföljning för ett effektivt verksamhetsstöd som stöttar kärnverksamheten på bästa sätt

26 september på Hasselbacken i Stockholm
eller digitalt via livestream
Allmänt
Program
Goda skäl att delta
Ladda ner PDF
Ekonom i h%C3%B6gskolan 2023
Anmäl dig

Ekonom i högskolan 2023

26 2023-09-26 11:38:46 2023-09-25 11:38:46 38 Ekonom i högskolan 2023 Styrning och uppföljning för ett effektivt verksamhetsstöd som stöttar kärnverksamheten på bästa sätt Digitalt eller Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Styrning och uppföljning för ett effektivt verksamhetsstöd som stöttar kärnverksamheten på bästa sätt

Vi lever i en omvälvande tid av som ställer höga krav på planeringsarbetet. Pandemin, försämrat säkerhetsläge, stigande inflation och höjda räntor gör att vikten av att kunna hantera förändringar och att kunna planera utifrån ett helhetsperspektiv ökar. Vad innebär detta för högskolesektorn i allmänhet och för ekonomifunktionen i synnerhet? Vilka tydliga förändringar står vi inför och vilka kompetenser och förmågor är viktiga att utveckla som ekonom inom högskolesektorn för att leva upp till nya krav?

Under en kunskapsspäckad dag får du ta del av konkreta exempel på hur du kan skapa förutsättningar för ökad effektivitet, förbättrad kvalitet och i förlängningen bättre beslutsfattande genom att utveckla era processer för det ekonomiska planeringsarbetet.

Du får värdefulla tips på hur du som ekonom kan hantera höga arbetstoppar och skapa den struktur som krävs för att frigöra mer tid för värdeskapande uppgifter. Dessutom får du praktiska tips på hur du kan förbättra din retorik för att skapa det engagemang som krävs för att involvera organisationen och skapa riktning och långsiktighet i det ekonomiska arbetet.

Välkommen till årets mötesplats för ekonomer på institutions- fakultets- och förvaltningsnivå!

Ta chansen att nätverka och lyssna till experter och praktikfall från olika delar av landet!

Ur innehållet

  • Trendspaning kring framtidens högskola – viktiga förändringar som påverkar ditt arbete
  • Så skapas effektiva processer för planering, budget, uppföljning och prognos
  • Projektuppföljning och rapportering – så får du bättre koll på kostnaderna
  • Retorik för ekonomer – så når du ut med ditt budskap till icke-ekonomer i akademin
  • Ekonomi- och verksamhetsstyrning i högskolan – metoder och verktyg för styrning och uppföljning
  • Personlig effektivitet och struktur – så kan du arbeta mer hållbart och frigöra mer tid för värdeskapande uppgifter

Speciellt inbjudna

Mats Alvesson

Professor University of Bath

Erik Thelander

Product Director Hypergene

Per Furumo

Retorik- och röstspecialistVoice and Message AB

Petra Brask

Effektivitetsexpert Petra Brask & Partners

Matti Skoog

Professor Åbo Akademi

Lyssna till inspirerande och kunniga föreläsare

Kent Råberg

Planerings- och uppföljningsansvarig Konstfack

Kristina Palmgren

Ekonom Chalmers tekniska högskola

Tinna Carlsson

Financial OfficerGöteborgs universitet

Moderator

Cecilia Glover

EkonomLuleå tekniska universitet

Pris

Ability Partner premierar dig som bokar tidigt!

Välj om du vill delta på plats eller digitalt!
Anmäl dig senast 30 juni
6.990 kr (1.500 kr i rabatt)
Ordinarie pris
8.490 kr 
Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 5.990 kr per person.
Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms och per person.
Vad ingår?
I konferenspriset ingår dokumentation och att du kan ta del av streamat material i 30 dagar efteråt.
För dig som deltar på plats ingår även fika och lunch under konferensen.
Tillbaka till kalendariet