Framtidens elevhälsa

Så nås ett mer främjande och förebyggande elevhälsoarbete som blir en integrerad del av skolans verksamhet


5 maj 2022
Digitalt via livestream
Allmänt
Program
Goda skäl att delta
Ladda ner PDF
Framtidens elevh%C3%A4lsa
Anmäl dig

Framtidens elevhälsa

05 2022-05-05 11:38:46 2022-05-04 11:38:46 38 Framtidens elevhälsa Så nås ett mer främjande och förebyggande elevhälsoarbete som blir en integrerad del av skolans verksamhet Digitalt Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Så nås ett mer främjande och förebyggande elevhälsoarbete som blir en integrerad del av skolans verksamhet

Hur kan man ta ett helhetsgrepp och arbeta strukturerat och tillsammans med elevers hälsa och lärande i fokus? Hur bygger man en organisationsstruktur som skapar förutsättningar för ett främjande och förebyggande elevhälsoarbete? Hur stärker man den tvärprofessionella samverkan och utvecklar mer effektiva arbetssätt?

På Ability Partners nya konferens Framtidens elevhälsa – så nås ett mer främjande och förebyggande elevhälsoarbete som blir en integrerad del av skolans verksamhet får du svar på dessa frågor och många fler! Vi lovar ny kunskap och inspiration inom det hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbetet i och hur elevhälsa kan bli en angelägenhet för hela skolan!

Passa på att delta hela teamet på en inspirerande konferens som ger er kunskap och energi i ert fortsatta utvecklingsarbete!

Ur innehållet

  • Praktiskt elevhälsoarbete som blir en naturlig del av hela verksamheten – att ta ett helhetsgrepp och arbeta tillsammans med elevens hälsa och lärande
  • Metoder och arbetssätt som tar det förebyggande och främjande arbetet till nästa nivå – nya sätt att organisera och utveckla elevhälsoarbetet
  • Hur effektivt leda det förebyggande elevhälsoarbetet mot ett ökat välbefinnande och måluppfyllelse hos eleverna?
  • Hur utveckla processer för samverkan mellan elevhälsa och pedagogisk personal kring de förebyggande insatserna?
  • Klassrumsnära elevhälsoarbete – så skapas ett framgångsrikt elevhälsoarbete som stöttar tillgängliga lärmiljöer
  • Att vända en skola – hur hela verksamheten kan arbeta hälsofrämjande med trygghet, trivsel och rörelse i syfte att skapa förutsättningar för alla elevers lärande

Expertanförande - Utveckla elevhälsoarbetet ur ett "Helaskolan-perspektiv"

Petri Partanen

Fil. Dr. och specialist i pedagogisk psykologi, leg. psykologSkolutvecklarna Sverige

Lyssna till kunniga och inspirerande talare

Emma Rosengren

Verksamhetsutvecklare lärande och hälsaSödertälje kommun

Josimar Blanco

Skolledare och skolutvecklare Elevhälsokonsulterna

Ida Necovski

Specialpedagog och skolutvecklareMjölby kommun

Marko Anderot

Rektor Rågsveds grundskola Stockholms stad

Cathrine Sahlsten

Rektor Farsta grundskolaStockholms stad

”Mycket bra! Intressanta och lärorika föreläsningar!”

”Det var en bra spridning av teori och praktiska exempel.”

”Stimulerande, gav nya konkreta tankar kring hur vi kan arbeta förebyggande.”

”Vårt elevhälsoteam blev jättepeppade och känner att vi fick med oss massor när det gäller att verkligen kunna göra en förändring. Tack!”

Framtidens elevhälsa fick 4,6 i betyg vid förra tillfället!
Deltagarna har bedömt konferensen på en skala 1-5, där 5 är mycket bra.

Pris

Ability Partner premierar dig som bokar tidigt!

Digital konferens – följ konferensen via livestream
I det digitala konferenspriset ingår dokumentation och att du kan ta del av streamat material efteråt.
Pris digital konferens 6.490 kr 
Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 3.990 kr per person.
Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms och per person.
Tillbaka till kalendariet