Framtidens elevhälsa

Strategier för att lyckas med det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet


26 januari 2021
Livesänd digital konferens
Allmänt
Program / Talare
Digital konferens
Ladda ner PDF
Framtidens elevh%C3%A4lsa
Anmäl dig

Framtidens elevhälsa

26 2021-01-26 11:38:46 2021-01-25 11:38:46 38 Framtidens elevhälsa Digitalt Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Digital konferens för dig inom skolan

Välkommen till årets livesända digitala konferens Framtidens elevhälsa som fokuserar på hur det förebyggande elevhälsoarbetet kan främja och stötta elevers hälsa och lärande!

Under ledning av några av Sveriges främsta forskare och praktikfall får du:

  • Inspiration till hur du bygger upp en organisation som leder till ett främjande och förebyggande elevhälsoarbete.
  • Ökade kunskaper av forskare och praktikfall om hur du integrerar elevhälsoarbetet i det systematiska kvalitetsarbetet
  • Uppdatera dig inom den senaste forskningen kring effektiva insatser kopplat till elevers psykiska hälsa och välmående samt livsstil, stress och återhämtning hos unga

Framtidens elevhälsa är den första konferensen i vår serie av digitala fortbildningsdagar ingår fyra livesända digitala konferenser specialutformade för elevhälsoteamet, verksamhetsutvecklare och pedagogisk personal i skolan.

Ur innehållet

  • Strategier för att lyckas med det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet
  • Proaktivt elevhälsoarbete som stöttar elevers lärande och utveckling mot kunskapsmålen
  • Trygghet och studiero i skolan – utvecklings- och förändringsarbete för en hållbar utveckling
  • Organisation och arbetssätt som främjar elevers psykiska hälsa och välmående i skolan
  • Sömn, skärmtid och elevers välmående – senaste forskningen
  • Problematisk skolfrånvaro – strategier som främjar närvaro och en meningsfull skolgång

Moderator och talare

Emma Rosengren

Rektor FoucaultgymnasietSödertälje kommun

Lyssna till kunniga och inspirerande talare

Erik Hall

Biträdande rektor Visättraskolan Huddinge kommun

Tikki Stanic

TrygghetsansvarigVisättraskolan Huddinge kommun

Christian Benedict

Docent i neurovetenskapUppsala universitet

Sven Bremberg

Barn- och ungdomsläkare, docent i socialmedicinKarolinska Institutet

Elinor Kennerö Tonner

Rektor, KällbrinksskolanHuddinge kommun
Ny bok! ”Elevhälsa i praktiken” – på konferensen får du lyssna till en föreläsning som utgår från boken!
I den här boken tas ni med på resan som Visättraskolan har gjort i att gå från en bortvalsskola i kris, till en skola som präglas av kunskap, trygghet och trivsel. Boken beskriver det konkreta arbetet med att bygga upp en prioriterad elevhälsa.
Du får ta del av vilka framgångsfaktorerna har varit, och hur du kan gå från ord till handling i att skapa en elevhälsa som genomsyrar hela verksamheten. Författarna till boken är Semira Vikström, Erik Hall och Dounya Hayyoun, Visättraskolan, Huddinge kommun och Ingrid Hylander, Karolinska institutet.

På konferensen Framtidens elevhälsa får du lyssna till Erik Hall och Tikki Stanic, Visättraskolan, Huddinge kommun.

NYHET! Digitala fortbildningsdagar – fyra livesända digitala konferenser specialutformade för elevhälsoteamet, verksamhetsutvecklare och pedagogisk personal i skolan.

Varje konferens är utvecklad för att ge er aktuell kunskap som på ett kostnadseffektivt sätt bidrar till att ta ert arbete till nästa nivå! Delta tillsammans med hela teamet på en eller flera av dagarna för möjlighet till kollegialt lärande och skolutveckling.

”Hela programmet var i sin helhet intressant och lärorikt”

”Tyckte det var en bra mix av olika ämnen och väldigt kunniga och pedagogiska lärare”

”Det var genomgående hög nivå där vissa delar var jättebra”

”Jag tyckte det var intressanta och användabara områden. Bra talare som på ett pedagogiskt sätt kunde förmedla informationen”

”Mycket intressanta ämnen och bra föreläsare”

Pris

Ability Partner premierar dig som bokar tidigt!

Digital konferens – följ konferensen via livestream
I det digitala konferenspriset ingår dokumentation och att du kan ta del av streamat material efteråt. 
Pris för 1 digital konferens
Boka senast 15 januari
Pris per person (1-4 personer) 3.890 kr
Teampris (max 8 personer) 15.990 kr
Ordinarie pris för 1 digital konferens
Pris per person (1-4 personer) 4.190 kr
Teampris (max 8 personer) 16.990 kr
Pris hela serien – 4 digitala konferenser
Boka senast 15 januari

Pris per person (1-4 personer) 12.990 kr
Teampris (max 8 personer) 54.995 kr
Ordinarie pris – 4 digitala konferenser
Pris per person (1-4 personer) 13.990 kr
Teampris (max 8 personer) 59.995 kr
Tillbaka till kalendariet