Framtidens elevhälsa

Så nås ett mer främjande och förebyggande elevhälsoarbete som blir en integrerad del av skolans verksamhet


1 februari 2023
Digitalt via livestream eller på plats i Stockholm
Allmänt
Program
Goda skäl att delta
Ladda ner PDF
Framtidens elevh%C3%A4lsa
Anmäl dig

Framtidens elevhälsa

01 2023-02-01 11:38:46 2023-01-31 11:38:46 38 Framtidens elevhälsa Så nås ett mer främjande och förebyggande elevhälsoarbete som blir en integrerad del av skolans verksamhet Digitalt Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Så nås ett mer främjande och förebyggande elevhälsoarbete som blir en integrerad del av skolans verksamhet

Hur kan man ta ett helhetsgrepp och arbeta strukturerat och tillsammans med elevers hälsa och lärande i fokus? Hur bygger man en organisationsstruktur som skapar förutsättningar för ett främjande och förebyggande elevhälsoarbete? Hur stärker man den tvärprofessionella samverkan och utvecklar mer effektiva arbetssätt?

På Ability Partners nya konferens Framtidens elevhälsa – förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete i praktiken får du svar på dessa frågor och många fler! Vi lovar ny kunskap och inspiration inom det hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbetet i och hur elevhälsa kan bli en angelägenhet för hela skolan!

Passa på att delta hela teamet på en inspirerande konferens som ger er kunskap och energi i ert fortsatta utvecklingsarbete!

Ur innehållet

  • Utveckla elevers hälsa och lärande ur ett ”hela skolans perspektiv” – så skapas en trygg och hälsofrämjande skola
  • Så nås ett förebyggande och främjande elevhälsoarbete där alla arbetar mot gemensamma mål
  • Utveckling av relationer och förhållningssätt i skolan som bidrar till alla elevers trivsel utveckling och lärande
  • Klassrumsnära elevhälsoarbete – metoder och arbetssätt för att säkerställa en tillgänglig undervisning och lärmiljö
  • Skolnärvaro – konkreta arbetssätt att ta lärdom av för att lösa en av skolans och elevhälsans stora utmaningar
  • Leda för hälsa och lärande i hela organisationen/skolan – så skapas ett arbetssätt som fungerar för alla verksamheter

Expertanföranden

Ingrid Hylander

Leg. psykolog och docent i pedagogikKarolinska Institutet

Sarah Neuman

Rådgivare Specialpedagogiska skolmyndigheten

Erica Sjöberg

Rådgivare Specialpedagogiska skolmyndigheten

Pia Skott

Docent i pedagogik Stockholms universitet

Emma Rosengren

Tf. verksamhetschef ResurscentrumSödertälje kommun

Lyssna till kunniga och inspirerande talare

Emelia Gardemar

Rektor Lilla Akademien

Jenny Johansson

Biträdande rektorLilla Akademien

Malin Jisander

Specialpedagog Lomma kommun

Åsa Bankert

Psykolog Lomma kommun

Sirkka Persson

Verksamhetsutvecklare, författare, coach

Moderator

Magnus Blixt

Verksamhetsutvecklare

”Mycket bra! Intressanta och lärorika föreläsningar!”

”Det var en bra spridning av teori och praktiska exempel.”

”Stimulerande, gav nya konkreta tankar kring hur vi kan arbeta förebyggande.”

”Vårt elevhälsoteam blev jättepeppade och känner att vi fick med oss massor när det gäller att verkligen kunna göra en förändring. Tack!”

Framtidens elevhälsa fick 4,6 i betyg vid förra tillfället!
Deltagarna har bedömt konferensen på en skala 1-5, där 5 är mycket bra.

Pris

Ability Partner premierar dig som bokar tidigt!

Konferens – på plats i Stockholm
I konferenspriset ingår frukost, kaffe, lunch och dokumentation.
Pris konferens 5.890 kr
Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 3.990 kr per person.
Digital konferens – följ konferensen via livestream
I det digitala konferenspriset dokumentation och att du kan ta del av streamat material efteråt.
Pris konferens 5.390 kr 
Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 3.490 kr per person.
Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms och per person.
Tillbaka till kalendariet