Framtidens elevhälsa 2023

Förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete i praktiken


10 oktober på Hasselbacken i Stockholm
eller digitalt via livestream
Allmänt
Program
Goda skäl att delta
Ladda ner PDF
Framtidens elevh%C3%A4lsa 2023
Anmäl dig

Framtidens elevhälsa 2023

10 2023-10-10 11:38:46 2023-10-09 11:38:46 38 Framtidens elevhälsa 2023 Så nås ett mer främjande och förebyggande elevhälsoarbete som blir en integrerad del av skolans verksamhet Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Så nås ett mer främjande och förebyggande elevhälsoarbete som blir en integrerad del av skolans verksamhet

Hur kan man ta ett helhetsgrepp och arbeta strukturerat och tillsammans med elevers hälsa och lärande i fokus? Hur bygger man en organisationsstruktur som skapar förutsättningar för ett främjande och förebyggande elevhälsoarbete? Hur stärker man den tvärprofessionella samverkan och utvecklar mer effektiva arbetssätt?

På Ability Partners nya konferens Framtidens elevhälsa – förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete i praktiken får du svar på dessa frågor och många fler! Vi lovar ny kunskap och inspiration inom det hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbetet i och hur elevhälsa kan bli en angelägenhet för hela skolan!

Passa på att delta hela teamet på en inspirerande konferens som ger er kunskap och energi i ert fortsatta utvecklingsarbete!

Ur innehållet

  • Utveckla elevers hälsa och lärande ur ett ”hela skolans perspektiv” – så skapas en trygg och hälsofrämjande skola
  • Så nås ett förebyggande och främjande elevhälsoarbete där alla arbetar mot gemensamma mål
  • Utveckling av relationer och förhållningssätt i skolan som bidrar till alla elevers trivsel, utveckling och lärande
  • Klassrumsnära elevhälsoarbete – metoder och arbetssätt för att säkerställa en tillgänglig undervisning och lärmiljö
  • Skolnärvaro – konkreta arbetssätt att ta lärdom av för att lösa en av skolans och elevhälsans stora utmaningar
  • Leda för hälsa och lärande i hela organisationen/skolan – så skapas ett arbetssätt som fungerar för huvudmannens alla verksamheter

Expertanföranden

Pia Skott

Universitetslektor / Utbildningschef RektorsprogrammetStockholms universitet

Emma Rosengren

Verksamhetschef ResurscentrumSödertälje kommun

Sarah Neuman

Rådgivare Specialpedagogiska skolmyndigheten

Erica Sjöberg

Rådgivare Specialpedagogiska skolmyndigheten

Malin Valsö

VD, Psykolog och författareElevhälsokonsulterna

Lyssna till kunniga och inspirerande talare

Emelia Gardemar

Rektor Lilla Akademien

Jenny Johansson

Biträdande rektorLilla Akademien

Malin Jisander

Specialpedagog Lomma kommun

Åsa Bankert

Psykolog Lomma kommun

Moderator och talare

Sirkka Persson

Verksamhetsutvecklare, författare, coachEduCo

”Mycket bra! Intressanta och lärorika föreläsningar!”

”Det var en bra spridning av teori och praktiska exempel.”

”Stimulerande, gav nya konkreta tankar kring hur vi kan arbeta förebyggande.”

”Vårt elevhälsoteam blev jättepeppade och känner att vi fick med oss massor när det gäller att verkligen kunna göra en förändring. Tack!”

Framtidens elevhälsa fick 4,6 i betyg vid förra tillfället!
Deltagarna har bedömt konferensen på en skala 1-5, där 5 är mycket bra.

Pris

Ability Partner premierar dig som bokar tidigt!

Konferens – på plats i Stockholm
I konferenspriset ingår frukost, kaffe, lunch och dokumentation.
Anmäl dig senast 30 juni
4.890 kr (1.000 kr i rabatt) 
Ordinarie pris konferens på plats 5.890 kr
Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 3.990 kr per person.
Digital konferens – följ konferensen via livestream
I det digitala konferenspriset dokumentation och att du kan ta del av streamat material efteråt
Anmäl dig senast 30 juni
4.390 kr (1.000 kr i rabatt)
Ordinarie pris digital konferens 5.390 kr 
Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 3.490 kr per person.
Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms och per person.
Tillbaka till kalendariet