Informationssäkerhet för registratorer och arkivarier

Kurs 5 september digitalt
Kurs 26 oktober Stockholm
Allmänt
Kursinnehåll
Ladda ner PDF
Informationss%C3%A4kerhet f%C3%B6r registratorer och arkivarier
Anmäl dig

Informationssäkerhet för registratorer och arkivarier

05 2023-09-05 11:38:46 2023-09-04 11:38:46 38 Informationssäkerhet för registratorer och arkivarier Digitalt eller i Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Lagar, föreskrifter och roller i det systematiska informationssäkerhetsarbetet!

Informationssäkerhet och förfarandet kopplat till en säker informationshantering är mycket komplext och något som du som arkivarie och registrator måste hålla dig uppdaterad på!

Därför arrangerar Ability Partner den skräddarsydda kursen Informationssäkerhet för arkivarier och registratorer som ger dig kunskaper om de lagar och föreskrifter som styr informationssäkerhet samt förfarandet kopplat till systematiskt informationssäkerhetsarbete!

Under utbildningen får du också ökade kunskaper om roller och ansvar kopplat till informationssäkerhet, IT, registratur och arkiv samt hur du utvecklar ett väl fungerande samarbete med IT. Därtill får du ökade kunskaper om det praktiska arbetet med informationskartläggning, informationsklassning, riskanalys och incident- och kontinuitetshantering.

Ta chansen till att delta på en högkvalitativ kurs under ledning av en av Sveriges ledande experter!

Ur innehållet

  • Lagar och föreskrifter kring informationssäkerhet
  • Informationssäkerhet för registratorer och arkivarier – så nås en säker informationsförvaltning
  • Systematiskt informationssäkerhetsarbete i praktiken: informationskartläggning, informationsklassning, riskanalys, incident- och  kontinuitetshantering, säkerhetskultur
  • Säkerhetskrav för e-arkiv och e-underskrifter – vad gäller?
  • Hur kan registratorer, arkivarier och informationssäkerhetsansvariga samarbeta kring informationssäkerhet?

Kursledare

Fia Ewald

InformationssäkerhetsexpertFia Ewald Consulting AB
  • Uppdatera dig om systematiskt informationssäkerhetsarbete i praktiken
  • Öka dina kunskaper om hur du som registrator eller arkivarier utvecklar samarbete med IT kring informationssäkerhet
  • Ta del av den senaste rättsutvecklingen och praktiska tillämpningen av de lagar och direktiv som styr informationssäkerhet
  • Lär dig mer om informationssäkerhet kopplat till informationssäkerhet och e-arkiv
  • Fördjupa dina kunskaper inom det praktiska arbetet med informationshantering kopplat till informationssäkerhet

”Mycket bra mix mellan teori och praktik, diskussioner och föreläsningar”

”Bra föreläsare med stor erfarenhet och kunnighet inom området och branschen”

”Bra med fokus på praktisk tillämpning”

Pris

Pris kurs  7.990 kr
Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 4.990 kr per person.
Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms och per person.
Tillbaka till kalendariet