Informationssäkerhet i offentlig sektor

– utifrån GDPR och NIS4 december 2018 i Stockholm
Allmänt
Kursinnehåll
Ladda ner PDF
Anmäl dig

Informationssäkerhet i offentlig sektor

04 2018-12-04 11:38:46 2018-12-03 11:38:46 38 Informationssäkerhet i offentlig sektor Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Idag lever vi i ett informationssamhälle där information är en av de viktigaste tillgångarna för att kunna bedriva en verksamhet och man behöver kunna skydda information på ett korrekt sätt. I och med att den nya dataskyddsförordningen (GDPR) har trätt i kraft den 25 maj 2018 medföljs också skärpta krav på såväl det tekniska som organisatoriska arbetet med informationssäkerhet. Utöver detta pågår också arbetet med att införa NIS-direktivet i Sverige – EU-direktivet som gäller åtgärder för en hög gemensam nivå av säkerhet i nätverk och informationssystem.

Ur innehållet

  • GDPR och NIS krav på informationssäkerhetsarbetet – så klarar ni övergången på bästa sätt
  • Kraven på Privacy by design – inbyggt dataskydd – vad innebär det?
  • Incidenthantering – det praktiska arbetet, informationsskyldighet och incidentrapportering
  • Hur du kan arbeta med risk- och sårbarhetsanalys: informationsklassning, nulägesbedömning och konsekvensbedömning

Kursledare

Karl-Fredrik Björklund

Advokat & PartnerWikström & Partners Advokatbyrå

”Väldigt bra, precis vad vi behövde”

”Helt rätt innehåll”

”Kalle är extremt kunnig och trevlig”

”Engagerad och kunnig. Kommunicerade med deltagarna på ett engagerande sätt som gjorde att vi alla var med och lyssnade”

  1. Bli insatt i de nya regelverken, GDPR och NIS, och dess påverkan på informationssäkerhetsarbetet
  2. Få trygghet i ett rättssäkert arbete gällande informationshantering och hur du integritetsskyddar organisationens processer och system
  3. Lär dig hur verksamheten ska hantera en incident med fokus på det praktiska arbetet, informationsskyldighet och incidentrapportering
  4. Få kunskap om hur du lägger upp en strategi för att anpassa och implementera det nya regelverket så att ni uppfyller kraven vad gäller informationssäkerhet
  5. Kursen ger en utmärkt möjlighet att diskutera och få hjälp med dina egna utmaningar inom informationssäkerhetsarbetet med koppling till GDPR och NIS

Pris

7.990 kr exkl. moms.

I kurspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation.

Tillbaka till kalendariet