Informationssäkerhet i offentlig sektor 20211 september 2021
Digitalt via livestream
Allmänt
Program
Goda skäl att delta
Informationss%C3%A4kerhet i offentlig sektor 2021
Anmäl dig
Ladda ner PDF

Informationssäkerhet i offentlig sektor 2021

01 2021-09-01 11:38:46 2021-08-31 11:38:46 38 Informationssäkerhet i offentlig sektor 2021 Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Informationssäkerhet i en allt mer digital  och snabbt föränderlig värld

En uppkopplad värld gör det möjligt för människor och organisationer att skapa, behandla, dela och distribuera information på nya och innovativa sätt. Den snabba tekniska utvecklingen och digitaliseringen innebär också att vi blir mer sårbara. Systemen fortsätter att utvecklas i hög fart och kraven på tillgänglighet, integritet och skydd ökar. Vilka hot finns för myndigheter och kommuner kopplat till informationshantering då samhället blir allt mer digitalt? Hur kan man arbeta framgångsrikt med informationssäkerhet? På Ability Partners nya konferens Informationssäkerhet i offentlig sektor 2021 får du ta del av den senaste utvecklingen och kunskaperna inom området!

Välkommen till en högaktuell konferens där du under en intensiv dag får du lyssna till flera forskare, experter och praktikfall om hur du på ett säkert sätt kan digitalisera verksamheten och hantera olika hot som rör er informationshantering.

Ta chansen att lyssna till experter och praktikfall från olika delar av landet!

Ur innehållet

  • Regelverk och direktiv inom informations- och IT-säkerhet samt hur man ur ett praktiskt perspektiv anpassar digitaliseringen efter de krav som ställs
  • Ledningssystem för informationssäkerhet – så utvecklar du en god säkerhetskultur i verksamheten
  • Systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete – så arbetar du strukturerat för att öka den digitala säkerheten
  • Hur du accelererar och skalar upp er digitala informationsförvaltning på ett säkert sätt
  • Digitalt utbyte av information – så garanterar du säkerhet i hela kedjan
  • Molntjänster i samhällsbärande verksamhet – risker, lämplighet och vägen framåt

Expertanföranden

Pontus Johnson

Professor samt föreståndareKTH, Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet

Karl-Fredrik Björklund

Advokat & PartnerWikström & Partners Advokatbyrå

Anne-Marie Eklund Löwinder

SäkerhetschefInternetstiftelsen

Thomas Nilsson

Ägare och IT- och informationssäkerhetskonsult Certezza

Andreas Dahlqvist

JuristCertezza

Övriga talare och praktikfall

Per-Johan Gelotte

IT-arkitekt Lidingö Stad

Anders Bergman

Informationssäkerhetsansvarig Karlstads kommun

Michael Wikstrand

IT-säkerhetssamordnare och biträdande SäkerhetsskyddschefKarlstads kommun

Jonas Lindgren

Signalskyddschef, Nationell projektledare ”Säkra kommunikationer” Länsstyrelsen Västra Götalands län

Anna Fors

Senior digital strategFörsäkringskassan

Moderator

Rickard Dittmer

Grundare och VD Spacenode AB

Pris

Ability Partner premierar dig som bokar tidigt!

Digital konferens – följ konferensen via livestream
I det digitala konferenspriset ingår dokumentation och att du kan ta del av streamat material efteråt. 
Digital konferens 6.490 kr
Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 3.990 kr per person.
Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms och per person.
Tillbaka till kalendariet