Säkerhetsprövningsintervju

Vid rekrytering i säkerhetskänslig verksamhetKurs 30 augusti Stockholm
Allmänt
Kursinnehåll
Ladda ner PDF
S%C3%A4kerhetspr%C3%B6vningsintervju
Anmäl dig

Säkerhetsprövningsintervju

30 2023-08-30 11:38:46 2023-08-29 11:38:46 38 Säkerhetsprövningsintervju Hur du genomför en säkerhetsprövningsintervju i praktiken Digitalt eller Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Hur du genomför en säkerhetsprövningsintervju vid rekrytering för att skydda information, personal och fysisk miljö.

Säkerhetsprövningsintervjun är enligt säkerhetsskyddslagen ett viktigt moment i grundutredningen inför anställningen av personal eller anlitande av konsulter för uppdrag till en verksamhet där de kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i en verksamhet som av någon annan anledning är säkerhetskänslig. Det är dock alltid den anställdes chef eller den som anlitar extern konsult som har ansvaret för lämpligheten och som väljer hur bedömningen från säkerhetsprövningsintervjun ska beaktas i beslutet.

Syfte och mål med kursen
Kursen syftar till att ge dig en fördjupad kunskap i hur du praktiskt genomför en säkerhetsprövningsintervju för säkerhetskänsliga befattningar. Ta del av kunskaper och konkreta råd från en erfaren expert om hur du skyddar dig mot att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt anställs eller arbetar med säkerhetskänslig verksamhet. Kursledaren går även igenom hur lojaliteter och övriga sårbarheter påverkar personens lämplighet.

Varmt välkommen till en kurs under ledning av en expert inom personalsäkerhet och säkerhetsprövningsintervjuer.

Ur innehållet

 • Hur du genomför en tillförlitlig säkerhetsprövningsintervju
 • Vilken funktion har säkerhetsprövningsintervjun?
 • Vad krävs av dig som intervjuare?
 • Välj rätt frågeteknik för att få fram tillförlitliga svar
 • Hur du bedömer resultatet av säkerhetsprövningsintervjun
 • Hur du upptäcker nya risker som dyker upp hos en medarbetare under anställningen

Kursledare

Philip Ölmunger

Säkerhetsskyddskonsult Knowit
 • Ta reda på vad som krävs av dig som ska genomföra en säkerhetsprövningsintervju
 • Lär dig frågeteknik för att genomföra en. säkerhetsprövningsintervju
 • Lär dig skapa en god relation med den intervjuade för ett bra resultat av intervjun
 • Lär dig värdera svaren i intervjuer för att identifiera säkerhetsrisker
 • Ta reda på mer om hur resultatet av din intervju blir ett beslutsunderlag för anställning eller uppdrag

Ansvaret för att Säkerhetsprövningsintervjun genomförs som en del av en rekryteringsprocess där personalen som ska anställas eller anlitande av externa uppdragstagare som kan komma i kontakt med säkerhetsskyddsklassificerade information ligger hos dig som ansvarar tar beslut om anställning eller kontrakt.

Du som är säkerhetsskyddschef, CSO, informationssäkerhetschef, CISO, cybersäkerhetschef, IT-säkerhetschef, enhetschef med personalansvar, HR-chef eller arbetar med rekrytering har stor nytta av kursen.

”Mycket bra föreläsare. Mycket informativt. Väldigt lyhörd inför frågor och synpunkter!”

”Mycket kompetent kursledare!”

”Bra upplägg och bra diskussioner!”


”Bra med fokus på praktisk tillämpning!”

Pris

Pris kurs 8.990 kr
Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 6.490 kr per person.
Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms och per person.
Tillbaka till kalendariet