Konferenser 2024-01-11

10 framgångskriterier för hybridarbete

I samband med konferensen Framtidens kontor och arbetssätt kommer Jennica Lenning att hålla en interaktiv workshop där du i realtid kommer att kunna utvärdera om er organisation har vad som krävs för att lyckas med hybridarbete.

Hem / Konferenser / 10 framgångskriterier för hybridarbete

Utvärdera i realtid om er organisation har vad som krävs för att lyckas

Hybridarbete är här för att stanna. Vi har sett flera positiva effekter som t.ex. ökad upplevd individuell produktivitet, bättre balans mellan arbete och fritid och minskat antal klimatpåverkande resor. Men vi brottas också med en del utmaningar. Det kan vara tomma kontorslokaler, svårigheter att få till bra samarbeten eller nyskapande och innovation, on-boarding av nyanställda eller känslan av samhörighet och gemenskap. Dessutom upplever chefer i större utsträckning än medarbetare att distansarbete är ett hinder.

I samband med konferensen Framtidens kontor och arbetssätt kommer Jennica Lenning att hålla en interaktiv workshop där du i realtid kan utvärdera om er organisation har vad som krävs för att lyckas med hybridarbete.

Interaktiv Workshop
Tisdagen den 19 mars 13:00 – 16:30
På Hotell Hasselbacken i Stockholm

Ur innehållet:

  • Tillgång till väl beprövad 10-stegs modell för framgångsrikt hybridarbete
  • Kartläggning över styrkor och prioriterade områden att utveckla inom den egna organisationen
  • Konkreta tips på typer av åtgärder
  • Nätverkande och erfarenhetsutbyte med andra organisationer

Denna workshop lyfter vad som behövs för att skapa en framgångsrik hybrid arbetsmodell och ett distribuerat arbetssätt. Utifrån 15 års erfarenhet har Jennica samlat tio kriterier som lägger grunden för en lyckad strategi för hybridarbete.

Ni kommer i realtid få utvärdera och betygssätta er egen organisation utifrån denna 10-stegsmodell. Ni får tydlig guidning i att identifiera var ni har era styrkor och kritiska områden att utveckla och vilka åtgärder som krävs. Det kan vara allt från investeringar i ny teknik eller kompetensutveckling till en beteende- & kulturförändring. Detta kommer att ge er en ovärderlig överblick över vilka områden ni behöver fokusera på för att ta er arbetsplatsstrategi och medarbetarupplevelse till nästa nivå.

Workshopen är vardagsnära och praktisk med konkreta tips och idéer som är enkla att ta till sig. Ni får också ta del av exempel och erfarenheter från andra organisationer. Det är ett unikt tillfälle att nätverka och dela lärdomar med de övriga deltagarna.

Om workshopledaren Jennica Lenning
Jennica brinner för att skapa genuina och framgångsrika arbetsplatsupplevelser utifrån samspelet mellan människor, platser och teknik. Det gör hon med det egna bolaget Mindmove som plattform.

Jennica har en gedigen bakgrund som arbetsplatsstrateg och är en av Sveriges mest erfarna projekt- och förändringsledare i att implementera nya arbetsplatsstrategier och skapa nya kontorslösningar. Jennica var huvudprojektledare/ förändringsledare för ”ICA@work” och skapandet av ICA’s nya huvudkontor i Solna. Hon var även Change Lead ”New Ways of Working” vid skapandet av Swedbanks nya huvudkontor i Sundbyberg. Post-pandemin hade Jennica bl.a. uppdraget som Strategic Advisor Distributed Way of Working för kry och arbetade fram ett globalt ramverk med guidande principer för krys distribuerade arbetssätt. Hon har även stöttat organisationer som NetOnNet, Länsförsäkringar Uppsala, Trygg-Hansa, Lantbrukarnas Riksförbund, Folksam, KPA Pension och Akademiska Hus på deras resor mot ett nytt arbetssätt och arbetsmiljö.

Anmäl dig här!