Konferenser 2023-11-02

eID och e-underskrifter i framtidens digitala förvaltning

Välkommen till en konferens med ledande experter och praktikfall i framkant inom området elektronisk identifiering och underskrift i offentlig sektor!

Hem / Konferenser / eID och e-underskrifter i framtidens digitala förvaltning

De snabba framstegen inom digitalisering och ökad användning av elektroniska dokument ställer krav på en sammanhängande och hållbar hantering av information. eID och elektroniska underskrifter har potentialen att revolutionera digitaliseringen, men det finns flera obesvarade frågor som behöver lösas för att säkerställa en smidig implementering.

För närvarande pågår en omfattande utveckling inom området. På Ability Partners konferens får du ta del av det senaste där vi söker svar på bland annat följande områden och frågor. Vilken betydelse som eIDAS 2.0 kommer att få och vad som krävs för att ligga i fas med utvecklingen. Vad som händer med utredningen kring statlig e-legitimation. Hur man säkerställer arkivbeständighet och en hållbar informationshantering med digitala underskrifter. Juridik och säkerhetsfrågor kopplat till eID och e-underskrifter.

Läs mer om vår högaktuella konferens här!