Konferenser 2024-02-05

eID och e-underskrifter som möjliggörare för digitalisering i framtidens offentliga sektor

Vad är viktigt för att driva utvecklingen i rätt riktning? Ta del av samlade erfarenheter från Nacka kommun om hur eID och e-underskrifter blir den stor möjliggöraren för att möta upp till medborgarnas högt ställda krav vad gäller digital service och tillgänglighet.

Hem / Konferenser / eID och e-underskrifter som möjliggörare för digitalisering i framtidens offentliga sektor

Nacka kommun har under de senaste åren varit en föregångare inom digitalisering och fått stor uppmärksamhet på nationell nivå med deras modell för kommungemensam digitalisering. Under 2023 blev de först ut i Sverige med automatiserat beslutsfattande inom bygglovsprocessen och även finalist i “Årets DigitaliseringsKommun”.

Tack vare den etablerade kommungemensamma digitaliseringsprocessen säkerställs att resurserna läggs på rätt saker och skapar förutsättningar för önskad effekt – och här är eID och e-underskrifter en stor möjliggörare för att möta upp till medborgarnas högt ställda krav vad gäller digital service och tillgänglighet.

På konferensen eID och e-underskrifter i framtidens digitala förvaltning 2024 kommer Brita Rösblad, Digitaliseringschef på Nacka kommun att dela med sig av tips och råd på vägen om att anskaffa, implementera och vidareutveckla e-underskrifter. Hon kommer att berätta om vilka möjligheter det har skapat och viktiga fallgropar som är bra att parera. Hon kommer även att dela med sig av hur man på bästa sätt kan möta upp de krav som ställs på e-underskrifter såväl externt som internt. Dessutom får du ta del av hur de driver arbetet med en kommungemensam e-tjänstelegitimation och inloggningsmetod och vad som är viktigt för att leva upp till gällande krav och samtidigt pressa kostnaderna både på kort och lång sikt.

Brita Rösblad är har arbetat med IT och digitalisering på Nacka kommun sedan 2015 och är sedan fyra år tillbaka digitaliseringschef. Hon har under hela sin yrkesbana arbetat med IT- och digitaliseringsfrågor; inom både inom offentlig och privat sektor, bl.a. på Microsoft och Statens fastighetsverk. Som digitaliseringschef på Nacka ansvarar hon för den gemensamma IT-plattformen och för att möjliggöra digitalisering av kommunens verksamhet. Inom Britas ansvarsområde ryms alla centrala IT-tjänster; från IT-nätverk och robotplattform till e-legitimation och digitala signaturer.

Att genom digitalisering kunna förenkla och förbättra för medborgarna och samhället är Britas mission!

Missa inte konferensen – ta del av viktigt erfarenhetsutbyte för att säkerställa smartaste vägen framåt!