Konferenser 2024-03-06

Framtidens informationsförvaltning – tips på trender att hålla utkik efter

Vi ställde några frågor till Caspar Almalander gällande vad man ska hålla utkik efter.

Hem / Konferenser / Framtidens informationsförvaltning – tips på trender att hålla utkik efter

Caspar Almalander är informationshanteringsstrateg på SKR och talare på konferensen och mötesplatsen Registrator 2024 den 12-13 mars. Vi ställde några frågor till Caspar gällande trender att hålla utkik efter inom framtidens informationsförvaltning, offentlig sektor:

Du arbetar som informationshanteringsstrateg på SKR idag? Kan du dela med dig av något nytt och extra intressant inom ditt område?
På senare tid har jag sett att det blir mer och mer fokus på en välfungerande informationsförvaltning för att effektivisera användning, sökningar, klassificering och datatillgänglighet. Det gäller såväl den kortsiktiga men också framförallt den långsiktiga förvaltningen.

Vilka är de vanligaste utmaningarna för offentlig förvaltning vad gäller att nå en hållbar och säker informationshantering idag?
De vanligaste utmaningarna inkluderar att höja och bibehålla sin och sin organisations kunskapsnivå inom området. Men även att upprätthålla en balans mellan tillgänglighet och säkerhet för informationsflödet, samt att säkerställa efterlevnad av regelverk som GDPR och arkivlagen, men även alla nya och kommande EU-lagar.

Gällande hur man bäst leder och styr informationshanteringen i organisationen, har du några bra tips på saker som man bör tänka på?
Viktigt att skapa en tydlig strategi med engagemang från ledningen, involvera hela organisationen i att förstå och efterleva riktlinjer, samt kontinuerligt utvärdera och anpassa strategin efter förändrade behov och teknologier.

Hur ser trenderna ut vad gäller informationsförvaltning i Sverige och Europa? Vilka trender bör man hålla utkik efter och vad är på gång på nationell nivå i Sverige? 
Digitaliseringens och AI:s framsteg samt ökad fokus på hållbarhet präglar utvecklingen. Trender att hålla utkik efter inkluderar ökad (åter-)användning av information, större betoning på informationsdelning och öppna data samt fortsatt utveckling av regelverk för att hantera digital information på nationell nivå i Sverige.

Intervjun är gjord av Nina Eriksson, Ability Partner