Konferenser 2023-12-04

Intervju med Camilla Eriksson

Camilla Erikson är affärsutvecklingschef på Medley och medverkar som en av föreläsarna på konferensen Framtidens badanläggningar. Vi ställde några frågor till Camilla inför konferensen.

Hem / Konferenser / Intervju med Camilla Eriksson

Camilla Erikson är affärsutvecklingschef på Medley och medverkar som en av föreläsarna på konferensen Framtidens badanläggningar där hon håller i en föreläsning tillsammans med Hans Mayer, Linköpings kommun. Vi ställde några frågor till Camilla inför konferensen:

Du med som föreläsare på Ability Partner konferens Framtidens badanläggningar. Kan du berätta lite mer om dig själv – vad du jobbar med idag och din bakgrund inom området?
Jag är ekonom och har haft många olika roller genom åren såsom ekonomichef, HR chef, projektledare inom IT branschen och olika operativa roller. Sedan 2018 arbetar jag som affärsutvecklingschef på Medley. Jag är ansvarig för upphandling, går in som projektledare vid vunna upphandlingar och är avtalsansvarig mot alla våra kommuner som vi har avtal med. Min bakgrund passar väldigt väl in i den här rollen som kräver en mångsidighet.

Vilka utmaningar ser du idag vad gäller byggnation och drift av Framtidens badanläggningar?
Det är en av kommunernas största investeringar och det är en komplex byggnad. Om man inte har helheten med sig kan det få konsekvenser och man behöver tänka framtid. Det är en anläggning som ska hålla i 50 år. Det är viktigt att få med driftssidan tidigt i processen, så att kommunen inte enbart lyssnar in simföreningen. Att försöka tänka att man bygger på ett driftseffektivt sätt och att säkerställa att man skapar maximal attraktivitet för allmänheten och därmed boostar folkhälsan. Materialval kan påverka antal timmar som behöver läggas på städning. Vi måste försöka få in den röda tråden när det gäller träning. Gym i simhallen ser jag som ett måste. En invånare ska kunna lägga all sin träning i simhallen lokaler, rehab, styrketräning, vattenträning – alla tider i livet har olika träningsbehov. Det är mycket som händer på utvecklingssidan och att vara ute och titta på olika anläggningar, göra avgränsningar och fokusera på målgrupper för anläggningen. Om en kommun ska ha ett badhus, behöver anläggningen täcka behovet hos samtliga kommunens invånare.  Hur ska anläggningen drivas, privat eller kommunal drift. Det är många frågor att ta ställning till och man behöver tänka till på samtliga.

Hur kan man arbeta för att hantera dessa utmaningar? Vad krävs av dem som arbetar med badanläggningar för att arbeta strategiskt och säkra goda badmiljöer?
Att arbeta i ett badhus är ett komplext och varierat jobb. Att gå från att arbeta i en gammal till en ny anläggning är som att få ett nytt jobb och här är kompetenssäkring ett viktigt område. Vi på Medley satsar på certifiera alla våra medarbetare i det program som Svenska Badbranschen med aktörer har tagit fram – det är en viktig komponent. Vi håller på och är snart klara med att digitalisera alla våra utbildningar. Det är många utbildningar som ska genomföras årligen eller oftare och att få automatiska påminnelser när det är dags och få avsluta med en quiz säkerställer att de genomförs. Vissa områden såsom exempelvis städning är ett område som vi tittar på om extern utbildning krävs i tillägg till det vi redan gör. Vi som privat aktör tittar hela tiden på hur vi kan utveckla oss för att vara en attraktiv aktör på marknaden och vi har mycket på gång.

På konferensen kommer du att föreläsa tillsammans med Hans Mayer, Linköpings kommun på temat ”Från upphandling till drift av en stor badanläggning”. Kan du nämna något om vad deltagarna får med sig från din del av föreläsningen?
Vi kommer att på ett transparent sätt beskriva vår väg genom samarbete och avtal från upphandling till drift av en stor badanläggning. En så här stor badanläggning kräver mycket av alla inblandade och vi hoppas att kunna ge många tips och råd till deltagarna som lyssnar.

Intervjun är gjord av Nina Eriksson, Ability Partner