Konferenser 2024-01-26

Hetaste frågorna just nu gällande inomhusmiljö

Vi ställde några frågor till Linda Hägerhed inför att hon ska vara moderator på konferensen Inomhusmiljö 2024 den 7 februari.

Hem / Konferenser / Hetaste frågorna just nu gällande inomhusmiljö

Linda Hägerhed är docent inom byggnadsteknik med inriktning mot inomhusmiljö, byggnadsfysik och energieffektiva byggnader och moderator på konferensen Inomhusmiljö 2024 den 7 februari.

Vi ställde några frågor till Linda inför konferensen:

Kan du berätta lite mer om dig själv – vad du jobbar med idag och din bakgrund inom området?
Jag har jobbat med innemiljöfrågor som ingenjör, forskare och lärare sedan 1999. Först som fuktskade- och innemiljöutredare med blåbyxorna på, hos SWECO (då FFNS) i Malmö, och ett år senare fick jag motsvarande jobb på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (nuvarande RISE) i Borås vilket gav mig möjlighet att flytta hem till Alingsås igen. På SP var det förutom utredningar även olika spännande forskningsprojekt. Man lär sig hela tiden nya saker som innemiljöutredare, och på SP finns och fanns oerhört mycket erfarenhet och kunskap, både teoretisk och praktisk inom det här tvärtekniska området!

Jag började även doktorandstudier (sk industridoktorand) vid Lunds Tekniska Högskola, och disputerade 2006 om inomhusmiljö i bostäder och astma och allergi hos barn.

Efter en del inhopp på Högskolan i Borås i kursen Innemiljö som ges för bland annat Byggingenjörsstudenterna, började jag där på heltid som universitetslektor för nästan 8 år sedan år sedan och trivs jättebra! Att möta studenter varje dag och fortfarande få undervisa innemiljö och byggnadsfysik är utvecklande och roligt!

Hetaste frågorna: Linda, du som möter många olika yrkeskompetenser inom området innemiljö och hälsa, vilka är de hetaste frågorna just nu?
Området är verkligen inte färdigforskat och fortfarande är det fuktrelaterade innemiljöproblem som kan vara väldigt svårlösta. Och nya utmaningar kommer hela tiden – fuktrelaterade skador, kemiska ämnen i byggnads- och inredningsmaterial, partiklar osv.

Vårt befintliga fastighetsbestånd är i stort behov av att renoveras och energieffektiviseras, och för att inte återupprepa 70-talets skador behöver vi säkerställa kunskap i byggnadsfysik (”fukt och värme”) i alla led.

En annan utmaning är trångboddheten som förutom att skapa sociala svårigheter för många, även skapat en överbelastning på byggnaderna som gett upphov till fuktskador. Det är ofta äldre flerbostadshus som det också är dags att renovera – inte minst av energiskäl, och detta utan att hyreskostnaderna skenar iväg för mycket!

Hur kan man arbeta för att hantera dessa utmaningar och vad krävs för att skapa de rätta förutsättningarna?
Ett snabbt generellt svar är kunskap! Och att veta när man behöver få hjälp av experter inom området.

I dagsläget finns ingen diplomerad utbildning för innemiljöutredare, men det diskuteras om den svenska intresseföreningen för inomhusmiljö SWESIAQ skulle kunna vara samordnare för en sådan, det är många som har efterfrågat detta.

Konferensen den 7 februari: Du kommer att vara moderator för konferensen Inomhusmiljö 2024, vad tror du kommer att bli mest givande med dagen?
Nätverkande – träffa nya kollegor för deltagarna, men också att få nya kontakter som är experter inom olika områden. Föreläsarna som kommer är mycket kunniga och har stor erfarenhet i sina ämnen. Så – om du inte redan har gjort det, boka din plats redan idag så att du kan knyta nya kontakter och få svar på dina frågor direkt från experterna!

Intervjun är gjord av Stina Åkerstedt, Ability Partner