Inomhusmiljö 2024 konferens 7 februari
Konferens Miljö & Byggnation

Inomhusmiljö 2024

Effektiva strategier för att förebygga, utreda och åtgärda brister för en god inomhusmiljö

7 februari i Stockholm eller digitalt
På plats

Hotell Hasselbacken
Hazeliusbacken 20
115 21 Stockholm

Digitalt via livestream

Följ kursen via vår digitala plattform den 7 februari

Datum för Konferens

7 februari

Early bird
5990 kr

Anmäl dig senast 8 december så får du 1000 kr i rabatt

Att skapa effektiva strategier för att förebygga, utreda och åtgärda brister för en bra inomhusmiljö är en viktig del i att uppnå ett hållbart samhälle. Inomhusmiljöns kvalitet har stor betydelse för både hälsa och välmående men området är stort och komplext. Brister kan ge både långtgående hälsobesvär och stor ekonomisk påverkan men att utreda och identifiera åtgärder som är effektiva för att avhjälpa problematiken är inte det lättaste. 

Vilka metoder och arbetssätt är de bästa för att åtgärda vanliga problem men innemiljön? Hur kan man arbeta mer effektivt med klagomålshantering? Vilka myndighetskrav ställs och vad finns det för lagstöd vid bristfällig inomhusmiljö? Utmaningarna är många och för att kunna skapa en effektiv och rättssäker hantering finns det skäl att både uppdatera och fördjupa sina kunskaper. 

På Ability Partners konferens Inomhusmiljö 2024 får du ta del av den senaste utvecklingen genom aktuell forskning, ledande expertis och praktikfall! 

Ur innehållet

  • Luft och ventilationsproblematik – undersökningsmetodik, kravställning, mätning och framgångsrika insatser 
  • Metoder och arbetssätt för att identifiera, utreda och åtgärda problem med inomhusmiljön 
  • Buller och höga ljudvolymer inomhus – vilka typer av mätningar krävs vid olika ärenden och hur bedöma och åtgärda risker? 
  • Fukt och mögel – mätning och utredning samt vad du bör tänka på vid utförande och vid tolkning av mätresultat 
  • Effektivt tillsynsarbete för att förekomma allvarliga hälsoskyddsbrister i bostäder och lokaler

  • Juridiken kring bristfällig inomhusmiljö – ansvarsfördelning, hantering av juridiska utmaningar och aktuell praxis 
Moderator
Linda Hägerhed
Docent och Universitetslektor
Högskolan i Borås
Expertanförande
Jonas Christensen
Juris dr. i miljörätt
Ekolagen Miljöjuridik AB
Britta Permats
VD
Svensk Ventilation
Erica Bloom
Senior Researcher
RISE Research Institutes of Sweden
Peter Brander
Expert, Enheten Hälsa och Bygg
Boverket
Jonas Christensson
Komfortutvecklare
Saint-Gobain Gyproc
Praktikfall
Yusra Moshtat
Länsmiljöingenjör
Länsstyrelsen Västra Götalandsregionen

Program

Läs vårt program direkt eller ladda ner som PDF.
Visa program
Boende

Vi samarbetar med nedanstående hotell där du får rabatt på boendet om du anger våra koder vid bokning.

Stockholm City
Freys Hotels

Bryggargatan 12

Tfn +46850621400

Ange kod: Ability Partner

Karta
Djurgården
Hotell Hasselbacken

Hazeliusbacken 20

Tfn +46850254140

Ange kod: ABILITY

Karta
Östermalm
Mornington Hotel

Nybrogatan 53

Tfn +46850733000

Ange kod: Ability Partner

Karta
Stockholm och övriga Sverige
Scandic Hotels

Tfn +46851751700

Ange kod: D000028081

Intresserad av att samarbeta?
Kontakta oss om du är intresserad av ett samarbete! Du kanske vill tala eller vara med som utställare/sponsor på ett evenemang? Eller ett marknadsföringssamarbete?
Kontakta oss här
Priser (alla priser är exkl. moms och per person)
Early bird
5990 kr

Anmäl dig senast 8 december så får du 1000 kr i rabatt

Ordinarie pris
6990 kr

Detta är priset innan eventuella rabatter.

Mängdrabatt
4990 kr

Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 4990 kr per person.

Vad ingår?

I konferenspriset ingår dokumentation och att du kan ta del av streamat material i 30 dagar efteråt.
För dig som deltar på plats tillkommer 500 kr. Då ingår frukost, fika och lunch under konferensen.