Konferenser 2024-02-01

Intervju med Marika Haug

Vi ställde några frågor till Marika Haug inför Framtidens skol- och förskolemiljöer 2024 den 18-19 mars.

Hem / Konferenser / Intervju med Marika Haug

Marika Haug, kriminolog på Stiftelsen Tryggare Sverige, medverkar som föreläsare på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer den 18-19 mars.

Vi ställde några frågor till Marika inför konferensen:

Du är med som föreläsare på Ability Partner konferens Framtidens skol- och förskolemiljöer. Kan du berätta lite mer om dig själv – vad jobbar du med idag och din bakgrund?
Jag arbetar som utvecklingschef hos Stiftelsen Tryggare Sverige och har arbetat hos stiftelsen under de senaste 7 åren. Under den tiden har jag tagit fram flera metoder och rapporter som knyter an till ämnet om hur skolmiljöer ska planeras utifrån ett säkerhets- och trygghetsperspektiv, och det senaste materialet är handboken PluggaTryggt.

Vilka utmaningar ser ni idag vad gäller trygghet och säkerhet kopplat till skolmiljöer?
En av de största utmaningarna handlar om att försöka bibehålla säkerhets- och trygghetsperspektivet genom hela samhällsbyggnadsprocessen. Tyvärr ser vi att säkerheten och tryggheten ibland beaktas alldeles för sent när avgörande beslut redan har fattats. Ibland är det tvärtom, att säkerheten och tryggheten kommer in tidigt i processen men sedan inte följer med längs hela kedjan. En annan utmaning är att det är lätt att diskussioner om skolutveckling hamnar i ytterligheter, medan den rätta vägen framåt är att vi tillsammans behöver hjälpas åt att balansera olika behov för att få fram den bästa lösningen för alla.

Hur kan man arbeta för att hantera dessa utmaningar? Vad krävs av dem som utvecklar skollokaler för att säkra trygga och säkra skolmiljöer?
Det viktigaste är att arbeta kunskapsbaserat och basera beslut på den faktiska situationen, vad forskning säger och vad erfarenheterna visar. Detta för att kunna hantera utmaningar på både kort och lång sikt. För att kunna göra det behöver det finnas en målinriktad samverkan kring processen där personer med olika bakgrunder och kompetenser bjuds in, så att inte enbart vissa perspektiv dominerar i utvecklingen.

På konferensen kommer du att föreläsa om “Plugga Tryggt – ny handbok för planering av säkra och trygga skolmiljöer”.  Kan du nämna något om projektet och vad som är unikt med projektet?
Vi har tagit fram handboken PluggaTryggt i samarbete med Växjö kommun, Västerås stad och Hemsö Fastighets AB. Syftet med handboken och riktlinjerna är att bidra med kunskap om hur skolor kan planeras, programmeras, utformas, byggas och förvaltas för att öka säkerheten och tryggheten. Bakgrunden är kunskapen om att skolan är en av de vanligaste brottsplatserna för barn och unga samt att vi med hjälp av det som kallas för situationell brottsprevention med ganska små medel kan minska riskerna för brott och otrygghet.

Intervjun är gjord av Nina Eriksson, Ability Partner