Konferenser 2024-01-15

Intervju om AI och arkiv med Linnéuniversitetet

Vi ställde några frågor till Johannes Widegren inför att han ska hålla i sin föreläsning på Framtidens arkiv och informationsförvaltning den 5-6 februari.

Hem / Konferenser / Intervju om AI och arkiv med Linnéuniversitetet

Johannes Widegren, Linnéuniversitetet medverkar som expertföreläsare på Framtidens arkiv och informationsförvaltning den 5-6 februari. Vi ställde några frågor till Johannes inför att han ska hålla i sin föreläsning.

Du är med som föreläsare på Ability Partner nya konferens Framtidens arkiv och informationsförvaltning. Kan du berätta lite mer om dig själv – vad du jobbar med idag och din bakgrund inom området?
Jag är doktorand i data- och informationsvetenskap och forskar om hur AI kan förbättra tillgång till (framför allt historiska) arkiv. Min bakgrund är inom språkvetenskap, så jag har med mig kritiska perspektiv från humanioran som kommer väl till pass inom mitt arbete!

Vilka utmaningar ser du idag vad gäller den snabba digitaliseringen av samhället å ena sidan och arkiv och informationsförvaltning å andra sidan?
Nu för tiden förväntar sig många att allt ska finnas tillgängligt och sökbart bara ett knapptryck bort, samtidigt krävs ett enormt arbete för att tillgängliggöra materialet som finns bevarat i våra arkiv. Det finns också stora etiska frågor kopplat till att göra historiskt material tillgängligt till alla eftersom det ofta reflekterar föråldrade synsätt på människor och grupper.

Hur kan man arbeta för att hantera dessa utmaningar? Vad krävs av dem som arbetar med informationsförvaltning för att arbeta strategiskt och säkra en hållbar och säker informationshantering?
Min förhoppning är att metoder som framkommit i de senaste årens snabba utveckling inom AI ska kunna implementeras för att öka tillgängligheten till arkiv i stor skala. Detta kräver dock en mängd etiska överväganden och aktiv involvering av arkivarier och ämnesexperter i varje led, eftersom AI oftast tränas på befintlig data kan gamla fördomar och snedvridningar komma med i slutresultatet om man inte är försiktig. Jag tror att vi alla behöver lära oss mer om hur AI fungerar för att se till att tekniken faktiskt åstadkommer det vi vill att den ska göra.

På konferensen kommer du prata inom temat ”AI och arkiv – hur förhåller vi oss till utmaningar och skapar möjligheter?”. Kan du nämna något om vad deltagarna får med sig från din del på konferensen?
Jag kommer berätta om ett antal lyckade projekt från de senaste åren där datavetare och ämnesexperter tillsammans skapat AI pipelines som både underlättar arkivariens jobb och skapar tillgänglighet till arkiv i en skala som inte kunnat uppnås med traditionella metoder. Sedan kommer jag berätta något om mitt avhandlingsprojekt, som fortfarande är i startgroparna. 

Intervjun är gjord av Nina Eriksson, Ability Partner