2024-06-25

Katastrofberedskap och brandsäkerhet för kulturhistoriska byggnader

På konferensen Kulturfastigheter 2024 kommer Mattias Delin, Brandforsk och Josefin Larsson, Tengbom att dela med sig av kunskaper kring riskhantering för att förebygga och hantera bränder och andra kriser kopplat till kulturhistoriska byggnader.

Hem / Katastrofberedskap och brandsäkerhet för kulturhistoriska byggnader

Den tragiska branden på Börshuset i Köpenhamn och det rådande omvärdsläget gör att frågan om brandsäkerhet och katastrofberedskap för kulturhistoriska byggnader är högaktuell!

På konferensen Kulturfastigheter 2024 den 4-5 september kommer du att få ta del av en expertpanels bästa råd för en professionell katastrofberedskap och brandsäkerhet kopplat till kulturhistoriska byggnader. Mattias Delin, Brandforsk och Josefin Larsson, Tengbom kommer att dela med sig av kunskaper och erfarenheter.

Mattias Delin, är brandingenjör med lång erfarenhet av brandsäkerhet i både gamla och nya byggnader. Hans arbete har omfattat såväl tekniskt brandskydd som organisatoriskt brandskydd och mänskligt beteende med hänsyn till bränder. Sedan 2019 arbetar han för Brandforsk med att initiera, finansiera, samordna och kommunicera forskning om bränder och brandsäkerhet, och gör bland annat podcasten Det Brinner! Ett av de områden som han har engagerat sig i länge är brandsäkerhet för byggnader med kulturvärden.

Josefin Larsson är arkitekt och affärsutvecklare för Tengboms byggnadsvård. Josefin är husarkitekt för Nationalmuseum samt arbetar med renovering och transformation av Campus Tensta, tillsammans med flera projekt inom omvandling av kulturhistoristiska byggnader. Josefin är utbildad arkitekt på Chalmers tekniska högskola och Aaltouniversitetet i Helsingfors.

Missa inte konferensen – ta del av viktigt erfarenhetsutbyte för att säkerställa en hållbar förvaltning och utveckling av kulturfastigheter.

Konferens

Kulturfastigheter

Så skapas effektiva arbetssätt för att förvalta, renovera och transformera kulturfastigheter samtidigt som de kulturhist...