Konferenser 2024-01-29

Intervju med Lena O Magnusson

Vi ställde några frågor till Lena O Magnusson inför Framtidens skol- och förskolemiljöer 2024 den 18-19 mars.

Hem / Konferenser / Intervju med Lena O Magnusson

Lena O Magnusson, Högskolan i Gävle är talare på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer den 18-19 mars.

Vi ställde några frågor till Lena O Magnusson inför konferensen:

Du är med som föreläsare på Ability Partner konferens Framtidens skol- och förskolemiljöer. Kan du berätta lite mer om dig själv – vad jobbar du med idag och din bakgrund?
Jag är lektor i bildpedagogik vid högskolan i Gävle, det betyder i mitt fall att jag undervisar i specifika ämneskurser men också inom lärarprogram och att jag samtidigt driver olika forskningsprojekt. Ett av dessa är FRAFFÖR som jag ska prata om på konferensen. Jag har tidigare arbetat en kvartsekel som förskollärare och pedagogisk ledare och nästan all min forskning har fokus på förskolan.

Vilka utmaningar ser du idag vad gäller att tillskapa funktionella och kvalitativa förskolemiljöer? Hur kan man arbeta för att hantera dessa utmaningar?
Jag ser utifrån resultatet i den undersökning jag kommer att prata om särskilt två centrala utmaningar. Dessa har med förändring och tid att göra. De nya förskolorna som byggs utifrån det Funktionsprogram som SKR tagit fram har tagit fasta på en förändrad pedagogik och på bra miljöer när det kommer till funktion, form och hållbarhetsperspektiv. Detta innebär att det finns mycket bra förutsättningar för ett kvalitativt arbete i de nya förskolorna, men detta medför också en förändrad logik i hur arbetet läggs upp av ansvarig personal och hur det leds av rektor, något som i sin tur innebär att rektorer och personal behöver både tid och intresse för att utveckla ett förändrat arbetssätt där man utnyttjar de nya förskolorna optimalt.

På konferensen kommer du att föreläsa om “Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler”.  Kan du nämna något om forskningsprojektet och vad som är unikt med projektet?
Projektet är unikt utifrån två aspekter, dels att det finns begränsat med forskning kring den här typen av nya förskolor, dels att projektet tar ett helhetsgrepp som innefattar dialoger med personal, barn, vårdnadshavare, rektorer och ledning på kommunal nivå. Vi får genom projektets resultat därmed ta del av många olika erfarenheter och perspektiv på de nya förskolelokalerna och därmed möjliggörs och skapas ny kunskap på ett flertal nivåer.

Intervjun är gjord av Nina Eriksson, Ability Partner