Konferenser 2024-03-21

Lyssna till socialtjänstministern på konferensen

På konferensen Förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst 2024 kommer socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall att dela med sig av regeringens arbete med att utveckla socialtjänsten.

Hem / Konferenser / Lyssna till socialtjänstministern på konferensen

Under 2024 har regeringen för avsikt att presentera en ny socialtjänstlag och arbetet påbörjas för att stödja kommunernas socialtjänst i omställningen till en långsiktigt hållbar, mer förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst. Socialtjänsten behöver utifrån den nya lagen och förändrade utmaningar reformeras.

Parterna är överens om att socialtjänsten behöver få förutsättningar att ställa om till en mer förebyggande socialtjänst där insatser ges tidigare och på ett enklare sätt än idag. Det handlar också om göra det lättare att komma i kontakt med socialtjänsten. Parterna är också överens om att stärka arbetet med en kunskapsbaserad socialtjänst, där bästa tillgängliga kunskap används och där ny kunskap kontinuerligt utvecklas, sprids och omsätts av professionen.

På konferensen Förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst 2024 kommer socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall att dela med sig av regeringens arbete med att utveckla socialtjänsten och hur vi tillsammans lyckas stärka förutsättningarna för ett långsiktigt omställningsarbete till en förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst.

Sedan oktober 2022 är Camilla Waltersson Grönvall socialtjänstminister. Att det är första gången Sverige har en renodlad socialtjänstminister vittnar om hur tungt området väger i regeringsarbetet. Camillas politiska hjärtfråga är framför allt barnrättsfrågor och under sin tid i riksdagen drev hon bland annat arbetet med Lex Lilla Hjärtat. Camilla har även lång erfarenhet av kommunalpolitiskt arbete i såväl utbildningsnämnd som socialnämnd. Innan hon blev riksdagsledamot var Camilla högstadielärare hemma i Lilla Edet.

Missa inte konferensen – ta del av viktigt erfarenhetsutbyte för att säkerställa omställningen till en långsiktigt hållbar socialtjänst.