2024-06-25

Meta AI and Open AI – how can we use personal data in AI systems?

På konferensen IT-rätt 2024 kommer Max Schrems att dela med sig av den senaste uppdateringen om anklagelserna mot att OpenAI mot EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Hem / Meta AI and Open AI – how can we use personal data in AI systems?

De IT-rättsliga frågorna och juridiken kring integritet och säkerhet har blivit allt viktigare i och med användningen av Meta AI och Open AI i offentlig förvaltning. Området styrs av omfattande och växande regleringar och det krävs mycket kunskap för att nå en rättssäker hantering som garanterar både integritetsskydd och informationssäkerhet.

På konferensen IT-rätt 2024 kommer Max Schrems, Honarary chair, NOYB, att dela med sig av den senaste uppdateringen om anklagelserna mot att OpenAI har brutit mot EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) samt hur man arbetar med stora språkmodeller på ett rättssäkert sätt.  

Max Schrems är den österrikiska advokaten som blev känd för sin kampanj mot Facebook för brott mot de europeiska integritetslagarna. Han är en tydlig ledargestalt i arbetet med att säkra internetanvändarnas digitala integritet. Genom domarna som kallas Schrems I och II har han ändrat användningen av Internet som vi känner det. Det han vill uppnå är att stora företag ska tvingas ändra hur de behandlar sina användares personuppgifter.

Missa inte konferensen – ta del av viktigt erfarenhetsutbyte för att säkerställa en rättslig hantering av verksamhetens IT!

Konferens

IT-rätt 2024

Fokus på integritet, säkerhet och digitalisering...