2024-05-16

Naturskyddsföreningens rikskansli är nominerad till utmärkelsen Guldstolen

Förändringen av en kulturhistorisk byggnad till aktivitetsbaserat kontor i Stockholm.

Hem / Naturskyddsföreningens rikskansli är nominerad till utmärkelsen Guldstolen

Naturskyddsföreningens rikskansli huserar idag i moderna och aktivitetsbaserade kontorsmiljöer vilket är resultatet av renovering och transformation av en kulturhistorisk byggnad som tidigare var ett bryggeri från 1800-talet. Renoveringen är nominerad till utmärkelsen Guldstolen.

På konferensen Kulturfastigheter den 4-5 september kommer Joakim Kaminsky från Kaminsky Arkitektur att föreläsa om renoveringen med fokus hur man har lyft fram byggnadens kulturarv och kombinerat det med en modern aktivitetsbasrad arbetsmiljö samt en holistisk hållbarhetsapproach som inkluderar cirkulärt byggande, giftfria material och lågt CO2 avtryck. Under renoveringen har man renodlat och lyft fram vackra lösningar från olika epoker, från fastighetens ursprungliga industrimiljö till dess postmoderna tillägg.