Välkommen till Ability Partner – ett företag som kan och vill!

Ability Partner är ett svenskt oberoende konferens- och utbildningsföretag. Vi som arbetar på företaget har stor erfarenhet av att utveckla högkvalitativa och kundanpassade evenemang för beslutsfattare, experter och medarbetare inom såväl privat- som offentlig sektor. Vi startade Ability Partner 2004 med utgångspunkt från dig som kund där dina behov och krav alltid är grunden för vår verksamhet.

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

Integritetspolicy

Hantering av personuppgifter på Ability Partner

Information om personuppgifter
Från den 25 maj 2018 gäller EU: s nya dataskyddsförordning, 2016/679 (GDPR). Nedanstående text beskriver hur vi hanterar personuppgifter i samband med kommunikation och marknadsföring till våra intressenter, kunder, samarbetspartners och leverantörer.

Personuppgifter på Abilty Partner
Vi samlar in personuppgifter om dig som du frivilligt tillhandahåller till oss, exempelvis när du deltar på våra evenemang, medverkar som talare eller samarbetspartner eller när du kommunicerar med oss via e-post eller andra kanaler där du registrerar dig. Uppgifterna vi samlar in är namn, befattning, postadress, e-postadress och telefonnummer. Vissa deltagare på våra evenemang har också allergier eller speciella önskemål om mat som vi samlar in.

Ibland hämtar vi personuppgifter från andra källor utifrån din yrkesroll och då vi bedömt att du kan vara intresserad av specifika arrangemang. Dessa källor kan innefatta din arbetsgivare, köp av dataregister eller sökningar via offentligt tillgängliga sökmotorer.

Via våra digitala kanaler samlar vi även in vissa digitala spår såsom cookies och IP-adresser.
Utöver detta samlar vi in svarsresultat från olika typer av kundundersökningar, exempelvis utvärderingar.

Hur vi använder data som vi samlar in och lagrar
Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att:
– skicka nyhetsbrev och information om specifika evenemang som vi tror intresserar dig
– erbjuda mat/förtäring på evenemanget utifrån dina önskemål
– utveckla evenemang med god kvalitet som svarar upp mot utmaningar och behov i din yrkesroll
– förbättra upplevelsen och kommunikationen i våra digitala kanaler
– uppfylla avtal och tillhandahålla våra produkter och tjänster med god kvalitet

Skäl för användning av dina personuppgifter
När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som beskrivs i denna text stödjer vi oss på våra intressen för upprätthållande av affärsrelationer och kommunikation med dig som en kontaktperson för er verksamhet. Vi anser att våra legitima intressen följer lagen och de rättsliga rättigheterna och friheterna i våra affärskontakter.

Hur vi delar informationen vi samlar in
Endast de personer hos oss som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter.

Samarbetspartners på våra evenemang får i vissa fall tillgång till personuppgifter för det enskilda evenemang man samarbetar kring. För övrigt säljer eller distribuerar vi ej dina personuppgifter eller gör dem tillgängliga för tredje part. Vi kan dock behöva dela information med våra leverantörer såsom reklambyrå och tryckerier på den konferens du deltar på. Vi kan också behöva låta konsulter och våra leverantörer få tillgång till dina personuppgifter när de utför tjänster för oss, exempelvis betalningar.

Lagring av personuppgifter
Dina personuppgifter sparas för de ändamål som nämnts ovan så länge du fortsätter besöka våra evenemang eller som vi utifrån din yrkesroll bedömer att du har intresse och är en potentiell besökare hos oss.  Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi med databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från vårt register.

Säkerhet
Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förluster och att skydda mot obehöriga personers tillgång.

Dina val och rättigheter
Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du har frågor och funderingar kring personuppgifter. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade. Du har också rätt att ta emot dina personuppgifter i maskinläsbar form och överföra data till en annan part som ansvarar för databehandling.

Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi databehandlingen för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från vårt register.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen, som är regulatorn för vår behandling av personuppgifter.

Kontakt kring personuppgifter
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

E-post: personuppgifter@abilitypartner.se

Tfn: 08-694 91 00

Jobba hos oss

Ability Partner söker en projektledare som vill utveckla marknadens bästa konferenser och kurser
Ability Partner hjälper sina kunder och samarbetspartners att hantera förändring, växa samt prestera goda resultat. Våra kunder finns inom såväl privat- som offentlig sektor och vi har idag 99% av våra kunder som rekommenderar oss som arrangör av konferenser och utbildningar. Vi upplever idag en stor efterfrågan på våra evenemang varför vi nu har bestämt oss för att utveckla vårt utbud och växa. Vi söker därför efter fler engagerade och drivna projektledare som vet hur man tar en idé till ett kvalitativt och lönsamt evenemang.

Arbetsuppgifter
Som projektledare på Ability Partner utvecklar du konferenser och utbildningar mot beslutsfattare och specialister inom såväl privat som offentlig sektor. Varje evenemang är ett projekt där du som projektledare är ansvarig för allt från att ta fram aktuella och kommersiellt gångbara ämnen till det praktiska genomförandet samt uppföljning.

Du är dagligen i kontakt med beslutsfattare och specialister inom olika branscher. Du arbetar mycket med omvärldsbevakning, telefonresearch och analys för att fastställa rätt innehåll i dina konferenser och kurser. I ditt arbete identifierar och kontrakterar du de mest lämpliga talarna till programmet, skriver informativa texter och säljande copy. Du skapar nätverk och driver olika typer av samarbeten med organisationer och företag i syfte att säkerställa framgång för dina evenemang. Du är också den som ansvarar för genomförandet av evenemanget.

Du arbetar i ett projektteam tillsammans med marknadsförare, säljare och koordinator där du har det övergripande resultatansvaret för dina projekt.

Förutom din egen produktion av konferenser och kurser är du en viktig del i helheten och bidrar aktivt till hela företagets verksamhet och utveckling. Kort sagt så hjälper du Ability Partner att hantera förändring, växa och prestera goda resultat.

Vi ställer höga krav på dig
Att vara projektledare är en utmanande och krävande roll där du måste ha många egenskaper. Vi tror att du har en akademisk bakgrund eller någon form av eftergymnasial utbildning samt minst 1 års erfarenhet från konferensbranschen eller liknande med goda resultat.

Att vara social och kommunikativ är en grundförutsättning för detta jobb där du dagligen har mycket kontakter med olika målgrupper och arbetar mycket tillsammans med andra. Du måste också vara:

Analytisk och lyhörd
Du måste snabbt kunna sätta dig in i olika områden samt vara lyhörd för att förstå målgruppens verkliga utmaningar och behov.

Kreativ och innovativ
Du måste både kunna tänka nytt och göra nytt i samband med utvecklingen av konferenser och kurser, (även om vi vill att du först ska lära dig vår process för hur vi utvecklar våra evenemang).

Effektiv och strukturerad
Du hanterar många olika moment samtidigt som du arbetar mot deadlines. Du är handlingskraftig och kan självständigt planera, prioritera och driva ditt arbete så att du når dina mål.

Affärsmässig och målinriktad
Du är kommersiell i ditt agerande och strävar efter att hela tiden bli bättre än igår.

Anställningsform
Anställningen gäller fast anställning med start enligt överenskommelse.

Ansökan
Vi träffar personer löpande. Din ansökan med CV och personligt brev skickar du till Janne Huttunen. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Janne Huttunen, VD, Ability Partner på 070-495 73 50.

Sociala medier

Följ oss på LinkedIn, Twitter och Facebook!

Nu kan du följa oss på Ability Partner via sociala kanaler. Vi finns på LinkedIn, där vi har flera öppna grupper för att låta dig nätverka, diskutera olika frågor och utmaningar samt dela med dig tips och erfarenheter med andra i och utanför din bransch. Du kan även följa oss på Twitter och Facebook.

LinkedIn-70

Våra grupper på LinkedIn

Twitter-70  
Facebook-70

Vision & affärsidé

Vision
Ability Partners vision är att förbättra våra kunders förmåga att hantera förändring, växa och uppnå goda resultat.

Affärsidé
Genom att lära känna dig och din organisations behov kan vi kontinuerligt erbjuda utbildningar, seminarier, konferenser, events, nätverk och konsultativa tjänster som hjälper dig i det dagliga arbetet och stärker konkurrenskraften. Ability Partner verkar på den nordiska marknaden utifrån ambitionen att erbjuda evenemang som ger mest värde för pengarna samt att ha 100 % nöjda och återkommande kunder.

Värderingar
Ability Partner är en värderingsstyrd organisation där vår värdegrund genomsyrar vårt sätt att arbeta och leder oss mot målen. Våra värderingar är lyhördhet, omtänksamhet, affärsmässighet, företagsamhet, kvalitet, ärlighet och glädje.

Samarbete

Vi samarbetar gärna med dig!
Ability Partner samarbetar gärna med andra företag, organisationer, föreningar, medier och andra aktörer i samband med olika evenemang. Tveka inte att kontakta oss om du vill samarbeta!

Tala på våra konferenser
Våra talare är avgörande för att skapa ett högkvalitativt innehåll i våra konferenser och kurser. Genom vårt befintliga nätverk och research hittar vi de bästa och mest lämpade talarna, experterna och praktikfallen. Vill du tillhöra vårt nätverk och tala på våra konferenser?

Bli kursledare
Som kursledare är man ansvarig för såväl innehåll som framtagande av dokumentation och genomförandet av kursen. Tycker du att det saknas någon kurs i vårt utbud som du vill ansvara för är du alltid välkommen att höra av dig.

Sponsring och utställning
Ability Partner erbjuder ditt företag unika möjligheter att stärka varumärket, generera kvalificerade leads och bygga relationer med såväl nya kontakter som befintliga kunder. Som partner, sponsor eller utställare har du möjlighet att möta och synas mot en väl avgränsad målgrupp såväl innan som under och efter evenemanget. Vi skräddarsyr upplägget utifrån dina behov och önskemål. Läs mer!

Föreningar och nätverk
Samarbete där man som förening/nätverk kan öka kännedomen om varumärket samt skapa ökat värde för befintliga medlemmar och attrahera nya medlemmar.

Mediapartner
Samarbete där man som mediapartner har möjlighet att stärka varumärket och öka upplagan.

Samarrangemang
Vi är öppna för att samarrangera evenemang med andra organisationer eller företag.

Kontakta oss för mer information!