Amanda Hansson

Utredare
Universitetskanslersämbetet

Hur fungerar egentligen lärosätenas interna resursfördelning? Den frågeställningen är utgångspunkt för en undersökning som Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har initierat. Sedan mål- och resultatstyrning infördes för universitet och högskolor har Högskoleverket varit statistikansvarig myndighet för högskoleväsendet och i januari 2013 fördes statistikansvaret till den då nybildade myndigheten Universitetskanslersämbetet. Genom den ekonomiska statistiken finns en bra bild av resurserna som tillförs men vad händer med pengarna sedan? Huvudsyftet med undersökningen är att göra en övergripande kartläggning av lärosätenas interna resursfördelning dels på central nivå men även ett steg längre ner i organisationerna och på så sätt öka förståelsen av vad som händer efter resurstilldelningen, i lärosätenas egen fördelningsverksamhet. Under denna föreläsning kommer du att få ta del av vad man hittills kommit fram till i denna undersökning.Amanda är med som talare på konferensen Ekonom i högskolan 2023
26 september

09:10
Högskolan i siffror – om lärosätenas interna resursfördelning
  • Hur fungerar lärosätenas interna resursfördelning?
  • Hur ser skillnaderna ut i lärosätenas fördelningsverksamhet?
  • Vad kan vi lära av detta och vad är viktigt framåt för att skapa ett uthålligt styr- och resursfördelningssystem?