Anders Ågren

Kommunikationsstrateg
Skatteverket

Ett omfattande utvecklingsarbete sker just nu av Skatteverkets interna kommunikation. Anders Ågren, kommunikationsstrateg, delar med sig av erfarenheter och perspektiv där den interna kommunikationen drar lärdomar från Skatteverkets utvecklingsresa.Anders är med som talare på konferensen Intern kommunikation 2022
Dag 1

13:35
Den strukturella och kulturella betydelsen för utvecklingen av den interna kommunikationen
  • Hur påverkas den interna kommunikationen när ”medarbetarfokus” ersätts med ”medarbetarens fokus”?
  • Hur agera när effekt och värde stänger av de kommunikativa duscharna och ersätts med ett kommunikativt bevattningssystem?
  • Så gick vi tillväga när struktur blev kultur som skulle bli ny struktur
  • Framgångsfaktorer för att utveckla den interna kommunikationen