Anders Gidrup

Säkerhetschef och säkerhetsskyddschef
Locum AB

Anders Gidrup är säkerhetschef och säkerhetsskyddschef vid region Stockholms fastighetsbolag Locum AB som har ett samhällsviktigt uppdrag att förvalta regionens alla sjukhus. Han har lång erfarenhet av hur man bäst skyddar informationstillgångar vid samhällsviktig verksamhet med betydelse för civilt försvar och ytterst Sveriges säkerhet. Han har dessförinnan en lång karriär inom Försvarsmakten och har även arbetat inom Polismyndigheten och Skatteverket.Anders är med som kursledare Säkerhetsprövningsintervju