Anders Gidrup

Säkerhetschef och säkerhetsskyddschef
Locum AB

Anders Gidrup. Anders är säkerhetschef och säkerhetsskyddschef vid region Stockholms fastighetsbolag Locum AB som förvaltar nästan 30% av landets sjukhus. Han har lång erfarenhet av hur man skyddar informationstillgångar vid samhällsviktig verksamhet med betydelse för civilt försvar och ytterst Totalförsvaret. Han har dessförinnan en lång karriär inom Försvarsmakten och har även arbetat inom Polismyndigheten.Anders är med som talare på konferensen Säkerhetsskydd 2023
29 mars

16:10
Vilka krav ställer säkerhetsskyddad upphandling på beställaren?
  • Hur ska du förhålla sig till upphandlingslagstiftningen med hänsyn till hoten i vår omvärld?
  • Hur identifierar du sårbarheten och genomför andra viktiga analyser vid upphandlingen?
  • Hur omfattande ska åtgärderna vara enligt säkerhetsskyddslagen?
  • Vad innebär ett säkerhetsskyddat avtal för leverantörerna och för den upphandlande organisationen?