Anders Risling

Fil.dr. och leg. Psykolog
Anders Risling AB

Att vara chef och ledare i en akademisk miljö är en svår och ansvarsfull uppgift som kräver mod, integritet, självkänsla och förståelse komplexiteten i både uppdrag och kontext. Ledarskapet befinner sig mitt i skärningspunkten mellan linjen och det kollegiala samt mellan innovation och hög effektivitet. Hur kan vi bli bättre på att balansera och förena olika styrideal och skapa bättre förutsättningar för att hantera komplexiteten i uppdraget? Vad krävs för att för att leda det institutionella arbetet framåt och vad är viktigt för att inte själv gå under på kuppen? Under denna föreläsning kommer du att få ta del av praktiska redskap och metoder som behövs för att förstå, utveckla och etablera ett gott ledarskap för forskning, utveckling och utbildning. Anders Risling är organisationspsykolog och specialist i arbetslivets psykologi. Han är en av författarna till boken ”Prefekt – framtidens ledarskap för forskning och utveckling” och har lång erfarenhet av chefsutveckling och organisationsutveckling vid universitet i både Sverige, Norge och Danmark. Anders har även medverkat i SULFs utbildning av dekaner och andra högre ledare vid Sveriges universitet.Anders är med som talare på konferensen Framtidens ledarskap i akademin 2023
7 februari

10:10
Ledarskap i en akademisk miljö – så utvecklas framtidens ledarskap för forskning och utbildning
  • Rollen som prefekt – utmaningar att hantera för att säkerställa uppdraget och ett framgångsrikt ledarskap
  • Hur kan vi balansera och förena olika styrideal och skapa bättre förutsättningar för att hantera komplexiteten i uppdraget?
  • Samarbete – hur skapas och upprätthålls goda samarbeten som är viktiga för både institutionens och högskolans utveckling?
  • Involvering och delegering – så kan du integrera linjestyrning och kollegialitet och utveckla institutionen utan att själv gå under på kuppen
  • 10 råd till prefekter och alla andra som leder kunskapsarbete