Anders Schager

Strateg
Skatteverket

Under 2021 och 2022 flyttar Skatteverkets tre kontor i Göteborg, Solna och Uppsala till helt nybyggda lokaler och drygt 4300 medarbetare går därmed över till ett mer flexibelt arbetssätt. Det är en stor förändringsresa mot en modern och effektiv kontorslösning med ökade digitala möjligheter. Under denna föreläsning kommer du att få ta del av Skatteverkets erfarenheter hittills och vilka utmaningar man ser framöver. Anders Schager arbetar som ledningsstöd i strategiska frågor, bland annat i övergången till aktivitetsbaserat arbetssätt. Anders arbetar även med Skatteverkets omvärldsanalys och har tidigare varit strategichef inom Skatteverkets it-verksamhet.Anders är med som talare på konferensen
23 mars

10:00
Mot nya lokaler och nya arbetssätt – så planerar Skatteverket för flytt till nya moderna lokaler på tre orter och för ett mer flexibelt arbetssätt inom hela myndigheten
  • Bakgrund – varför gör Skatteverket den här förändringen och vilka resultat vill vi uppnå?
  • Projektorganisationen – så har myndigheten/organisationen förberetts för att målet om en lyckad förändring ska uppnås
  • Vilka är de stora utmaningarna när ett arbetssätt ska förändras och hur hanteras de?
  • Hur skapas ett nytt arbetssätt i praktiken i en föränderlig omvärld/ i en omvärld stadd i ständig förändring?