Anders Stjernlöf

Verksamhetschef
Uppsala kommun

Uppsala kommun har vid flera tillfällen uppmärksammats för att arbeta på ett bra sätt med sin LSS-verksamhet och för några år sedan blev kommunen den tredje bästa LSS-kommunen i Sverige. En viktig del i detta arbete är att kommunen arbetar aktivt för att möjliggöra större delaktighet för brukarna. Anders Stjernlöf och Jonas Funseth är båda verksamhetschefer för särskilda boenden för vuxna, LSS, i Uppsala kommun. De delar med sig av erfarenheter av att praktiskt tillämpa ett politiskt styrdokument i vardagen som skapar ökad delaktighet för brukare.Anders är med som talare på konferensen Framtidens LSS 2022
15 september

16:20
Så ökar vi individens inflytande över sin egen levnadssituation – framgångsrik implementering av delaktighet i det praktiska arbetet
  • Så arbetar Uppsala kommun för att praktiskt tillämpa ett politiskt styrdokument i vardagen som skapar ökad delaktighet för individen
  • Hur vi organiserar oss och lägger upp arbetssätten utifrån ett fokus på individens behov
  • Så har vi utvecklat delaktighetsarbetet i nära samarbete med personalen och verksamheten för bästa resultat