Anders Svensson

Arkitekt och projektchef
Göteborgs stad

Ulrika Palmblad har en lång och bred erfarenhet från både privat och offentlig fastighets- och stadsutveckling. Hon är nu involverad i stadsutvecklingsportföljen Älvstaden som är ett av Västsveriges hetaste framtidsområden. Hennes huvudsakliga uppgift med detta projekt blir att ta arbetet med pågående planering till konkreta byggstarter. Anders Svensson, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret, är processledare för Älvstaden och i detta anförande får ni ta del av hur Göteborgs stad skapar hållbar stadsutveckling.Anders är med som talare på konferensen Smart klimatanpassning och hållbar stadsutveckling 2022
Dag 2

13:15
Så omvandlade vi staden och skapade en god stadskvalitet och en varierande stadsmiljö
  • Så utvecklar du en blandstad med ett mångsidigt utbud av såväl bostäder och skolor som företag, butiker och annan service
  • Så tar vi tillvara på befintliga ytor, byggnation och infrastruktur i framtagandet av framtidens blandstad
  • Hur skapar vi utrymme för parkeringsplatser, lekparker, skolor med skolgårdar och andra öppna ytor vid förtätning av staden?
  • Våra lärdomar, tips och råd