Anders Wånge Kjellsson

Verksamhetschef, Naturskolan
Lunds kommun

I Lund pågår en långsiktig skolutvecklingssatsning ”Gröna skolgårdar”, vilken syftar till att åstadkomma en förändring av användningen och utseendet av skol- och förskolegårdarna i Lunds kommun. Anders Wånge Kjellsson, verksamhetschef på Naturskolan i Lund, har under lång tid jobbat med frågor relaterade till barns lek- och utemiljö och delar här med sig av sina erfarenheter och tankar.Anders är med som talare på konferensen Framtidens lek- och utemiljöer för barn och unga
Dag 1

13:30
Så tar vi ett helhetsperspektiv och fokuserar på långsiktighet gällande utformning, utveckling och förvaltning av utomhusmiljöerna i kommunen
  • Så skapar vi en plats med många utrymmen för barn och ungdomars olika behov
  • Hur skapar vi möjlighet för delaktighet hos barnen i planering och utveckling av skol- och förskolegården?
  • Så anpassar vi skol- och förskolegården för att fungera i den pedagogiska verksamheten
  • Ökat samutnyttjande av kommunens friytor där skol- och förskolegårdarna kan fungera som aktivitetsytor även efter skoldagens slut
  • Hur utformar vi naturliga lek- och utemiljöer för barn och elever?
  • Så kan utemiljöerna uppmuntra barn till kreativitet och fantasi utan att utgöra någon fara för säkerhet eller hälsa