André Hagberg

Konsult och verksamhetsutvecklare
Agima

André har stor erfarenhet av att bygga upp och utveckla kundtjänster och har de senaste åren även ansvarat för digitalisering och IT. André har en gedigen erfarenhet som chef och ledare samt arbete av kvalitets- och organisationsutveckling med praktisk erfarenhet av leanarbete.André är med som talare på konferensen Framtidens kundmöte i offentlig sektor 2023
12 september

15:20
Så skapar du värde genom kunddriven utveckling
  • Medborgardriven affärs- och organisationsutveckling – så möjliggör du bättre affärsbeslut baserade på ett användar- och kundperspektiv
  • Hur du arbetar strategiskt med kunddata för att stärka organisationens handlingskraft och förbättra kundmötet
  • Från behovsanalys till kundanpassad tjänst och en positiv upplevelse – hur kundserviceorganisationen skapar värde för hela organisationen och kunden