Andreas Martinsson

Enhetschef Datadriven verksamhet och analys
Trafikverket

Andreas är enhetschef för Datadriven verksamhet och analys och Bente är enhetschef för Informationshantering. Båda brinner för att information ska behandlas som en central tillgång i myndigheten. Enheterna tillhör. Andreas och Bente kommer berätta om hur Trafikverket jobbar med information och dela med sig av problem och frågeställningar.Andreas är med som talare på konferensen Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2023
8 februari

11:55
Dataförekomster och handlingstyper – att utvecklas tillsammans för att arbeta med informationsfrågor utifrån olika perspektiv
  • Hur kan vi få arkitektur, analys, informationssäkerhet och arkiv att bli bättre tillsammans?
  • Hur kan vi på samma gång skapa värde av våra stora mängder data och uppfylla offentlighetsprincipen?
  • Process för informationshantering för att se till att informationen hanteras lagenligt, ändamålsenligt, effektivt och enhetligt genom hela livscykeln så att den går att återfinna, återanvända och utlämna
  • Hybridorganisation – hur har vi valt att organisera oss?
  • Erfarenheter och misslyckanden – vilka fallgropar har vi redan fallit i?