Andreas Martinsson

Teknik- och miljöchef
Svensk Ventilation

Andreas Martinsson tillträder som ny Teknik- och miljöchef på Svensk Ventilation den 1 februari. Han har lång erfarenhet av att arbeta med ventilation i olika former, från VVS-ingenjör till säljsidan av branschen. Han har haft roller både inom teknisk försäljning och affärsutveckling med fokus på produkter inom rumsklimat, ventilationsbrandskydd, akustikprodukter, luftintag och utblås. Innan uppdraget på Svensk Ventilation har han arbetat med ventilationsbrandskydd för ett utländskt bolag.Andreas är med som talare på konferensen Inomhusmiljö 2024

14:10
Sambandet kring god ventilation och inomhustemperatur
  • Hur ventilationen påverkar inomhustemperatur
  • Vart ligger ansvaret vid problem med inomhustemperaturen?
  • Vad för åtgärder tar man till om temperaturerna är för höga inomhus?